Nyt undervisningsmateriale vil lære elever i udskolingen om bæredygtigt fiskeri, og hvilken stor betydning det har for både samfund, forbruger og natur.

Overfiskeri, kvotekonger og havets økosystem lyder ikke som de mest sexede emner for elever i 7.-9. klasse. Ikke desto mindre er det håbet, at det nye undervisningsmateriale til samfundsfag og naturfag, Kystfiskerne og kampen om fisken, kan engagere eleverne i den nye, store og globale udfordring, som vi alle står over for: Overfiskeri og de følger det har for havmiljøet og millioner af kystfiskere verden over.

Undervisningsmaterialet er baseret på korte dokumentarfilm og tager udgangspunkt i to virkelige personer. Kenyaneren Yahya går på havet hver morgen i sin åbne jolle for at fange tun med krog og line. Danskeren Johnny sejler ud i sin kystfiskerbåd og lægger stormaskede garn. Selvom de to kystfiskeres livsvilkår er meget forskellige, er de begge truet af et globaliseret og industrielt fiskeri, der mange steder overfisker og bruger ødelæggende fangstmetoder.

’’Det kan ikke fortsætte på den måde som det gør nu. Vi kan ikke blive ved med at øge fiskeritrykket på de vilde fisk i havet. Vi er nødt til at lave om på den måde, vi behandler havet på”, siger havbiolog og professor på Københavns Universitet Kathrine Richardson, som er en af de eksperter, der medvirker i filmene.

Se kort introduktionsfilm om emnet:

Eleverne som forbrugere har magten

Overfiskeri gør det svært for fiskebestandene at reproducere sig selv, og med industrielle løsninger til storproduktion, bliver det svært for den lille fisker at kunne forsørge sig selv og fange fisk nok.

Ved at følge Yahya og Johnnys hverdag lærer eleverne hvilken betydning overfiskeri får for millioner af mennesker, og deres opgave i undervisningen bliver at diskutere og finde bæredygtige løsninger, der tilgodeser alle parter, både miljøet, kystfiskerne og industrien. I sidste ende har eleverne som forbrugere en væsentlig stemme, da de gennem efterspørgsel kan påvirke, hvad der ligger i køledisken. 

Undervisningsmateriale og film ligger frit tilgængeligt på www.kampen-om-fisken.dk

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.