"Hvis vi skal hamle op med arbejdsgivere, der ikke frygter konflikt, og som uden tøven modsvarer strejke med en altomfattende lockout – hvor arbejdsgiverne tilmed tjener tæt på én milliard kroner om dagen under en konflikt – så er sammenhold, styrke og solidaritet det eneste fornuftige modsvar."

Hvordan får vi indflydelse på samfundets udvikling, så det er til gavn for vores medlemmer og den almindelige dansker? Hvordan får vi gjort op med angrebet på den offentlige sektor – hvor minimalstatstænkning og skatte- og afgiftslettelser vinder over investeringer i velfærden?

Svaret er, at en stærk fagbevægelse skal stå sammen med krav om at blive inddraget som en nødvendig samarbejdspart – når det danske samfund skal udvikles.

Derfor var det også et vigtigt skridt, at de to store faglige organisationer LO og FTF i sidste uge besluttede at smelte sammen til én hovedorganisation med 1,5 millioner medlemmer. En historisk dag, som vil styrke fagbevægelsen betydeligt.

De nuværende overenskomstforhandlinger er et godt billede på betydningen af sammenhold og solidaritet. De offentlige arbejdsgivere er styret af Moderniseringsstyrelsens nulsumslogik og ’mere for mindre’-tænkning. Det er tydeligt, at forhandlingerne på det kommunale og regionale område er styret af statens forhandlere med tæt kontakt til Finansministeriet.

Hvis vi skal hamle op med arbejdsgivere, der ikke frygter konflikt, og som uden tøven modsvarer strejke med en altomfattende lockout – hvor arbejdsgiverne tilmed tjener tæt på én milliard kroner om dagen under en konflikt – så er sammenhold, styrke og solidaritet det eneste fornuftige modsvar.

Den nye hovedorganisation vil også få til opgave at analysere forhandlingssituationen på det offentlige område og herefter vurdere, hvad der skal til for, at vi fremover kan sikre frie forhandlinger.

Jeg er stolt over de mange dagsordenssættende analyser som Cevea, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Ugebrevet A4 kan levere. En ny stor og handlekraftig hovedorganisation vil også kunne levere analyser, der kan virke som et endnu stærkere modsvar til regeringens propagandamaskine og tænketanken CEPOS analyser.

loftf2020.dk er rammerne for samarbejdet beskrevet. Her fremgår det også, at en ny hovedorganisation vil have til opgave at styrke og udvikle den danske aftalemodel og overenskomster samt sikre sammenhængskraften mellem den offentlige og private sektor.

Jeg ser fusionen mellem LO og FTF som det eneste fornuftige valg i vores arbejde for at styrke den offentlige velfærd, tage kampen op mod social dumping og sikre de kollektive overenskomster. Jeg er utrolig glad for, at processen, der startede i 2012, nu er godt afsluttet med opbakning fra langt størstedelen af fagbevægelsen.

– Lars Sørensen, formand Københavns Lærerforening 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.