Hvad vil Enhedslisten i København på skoleområdet i de næste fire år? Det giver Gorm Anker Gunnarsen et bud på i sit politiske debatindlæg på KLFnet.dk.

Enhedslisten har de sidste fire år konsekvent modarbejdet den rystende afdemokratisering og underfinansiering af den københavnske folkeskole, som Frank Jensen satte på dagsordenen med den store lock-out i 2013. Ø har arbejdet sig fra en position som opposition til den førte skolepolitik til at være med i dele af den. Og det er nok mest fordi de andre partier har flyttet sig. Nok ikke så meget fordi Ø pressede dem, men primært under indtryk af KLF og andres udmærkede indsats.

Senest er vi med i efterårets budgetforlig med A, F og O. Dette forlig tildelte flere midler til folkeskolernes udskoling. Og dermed er det et naturligt sted at starte, når vi peger på, hvad vi vil de næste fire år. Vi går til forhandlingerne om udmøntningen af den ekstra bevilling med en forventning om, at skolernes grundbevillinger vil blive løftet mærkbart. Selv om det så vil blive på skolerne, at midlerne fordeles, så vil vi selvfølgelig gerne fortælle, hvordan vi helst ser de nye millioner brugt. Her er fire punkter, som Ø synes fortjener særlig opmærksomhed.

For det første skal den københavnske folkeskole styrke fagligheden i dansk som andetsprog - og det i alle fag - for vi kan ikke leve med, at skolen taler hen over hovedet på børn og unge, der er vokset op i et hjem uden lagkage - og som derfor ikke forstår, hvad der gemmer sig bag ordet “lagkagediagram”. De opgaver, som integrationskonsulenterne har løst, skal nu kunne løses af lærere tilknyttet den enkelte skole.

For det andet fortjener folkeskolens demokrati bedre vilkår. Det kræver vilje i skoleledelsen til at lade alle om og i skolen øve indflydelse på de vigtigste valg om skolens videre udvikling. Det kræver øget opmærksomhed på, at forældreinddragelse ikke bare bliver tildeling af opgaver, som skolen ikke selv kan klare. Det kræver en opnormering af pædagogisk råd, så skolens faglige udvikling udspringer af en planlægning, der er forankret i det pædagogiske personale. Det kræver opnormering af kontaktlærer-opgaven i hvert fald med, hvad der svarer til en lektion om ugen, så elevrådets organisering bliver understøttet.

Ydermere skal håndværksmæssige og kreative fag sikres en mere solid placering i hverdagen.  Helt centrale fag i skolen som musik, design, madkundskab, håndværk, billedkunst og drama kan nyde stort gavn af, at blive understøttet af de andre fag, der omvendt også vil blive mere interessante i elevernes øjne, fordi de kan hjælpe med at skabe et bedre udtryk. Ved at styrke de københavnske kulturskoler som samlingspunkter for inspiration og erfaringsudveksling mellem fagfæller kan vi forbedre kvaliteten af undervisningen. 

Og endelig skal udeskole ikke kun være for halvdelen af eleverne - den skal være for alle. Vi skal skabe grundlaget for en lokal planlægning, der muliggør, at elever kommer på museum, til koncert, på stranden, i skoven, på genbrugsstationen, i bageriet, på værkstedet etc. Og at udeskolen kan integreres fornuftigt i undervisningen.

Debatindlægget er skrevet af Gorm Anker Gunnarsen, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten og kandidat til kommunalvalget 2017.

Frem mod kommunalvalget 21. november giver KLFnet.dk københavnske byrådskandidater mulighed for at skrive debatindlæg til hjemmesiden, der omhandler vores område. For at læse andre politiske indlæg klik her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.