KLF er tilbage med almindelige telefontider. Se oftest stillede spørgsmål og svar her.

Københavns Lærerforening har siden statsministerens pressemøde 12. marts haft ændrede åbningstider og rammer for personligt fremmøde. Nu starter foreningen op på linje med skolerne og andre arbejdspladser.

Følgende gælder:

  • Kontoret vil fra onsdag 15. april være tilgængelig efter normale åbningstider. Du kan komme i kontakt med os via telefon 3322 3322 (åbent mandag til torsdag kl. 10.30 – 15.00, fredag fra kl. 10.30 – 14.00) og mail 011@dlf.org
  • Personligt fremmøde er fortsat begrænset og kun efter aftale.
  • Kurset for nye lærere 23. – 24. marts aflyses.

Vi håber på jeres forståelse for, at der i denne nedlukningsperiode kan opleves længere sagsbehandlings- og svartider – vi gør det bedste, vi kan.

FAQ

Hvad sker der med 6. ferieuge, omsorgsdage mv. i hjemmearbejdsperioden?

Hvis der er planlagt 6. ferieuge mv. I perioden afholdes den som planlagt med mindre andet aftales med ledelsen.Hvis du bliver syg inden ferien mv. starter er det en ferieforhindring, og du har friheden til gode. Husk at melde dig syg til ledelsen. Hvis du er i karantæne pga. Høj risiko for at være smittet med Covid-19, eller du er på hjemmeophold, hvis du har konkret risiko for at være smittet, fx hjemvendt fra et højrisikoområde betragtes det som egen sygdom og dermed ferieforhindring.

Hvad hvis der er planlagt ferie, og jeg får at vide, jeg skal lægge materiale tilgængelig for eleverne?

Hvis du bliver bedt om at arbejde i stedet for at afvikle ferie, har du ferien til gode.

Jeg kan ikke rejse i min planlagte ferie, kan jeg arbejde i stedet og udskyde ferien til jeg kan rejse?

Du har ikke ret til at komme på arbejde, men I kan godt lave en aftale om det, hvis der er brug for din arbejdskraft.

Hvem skal deltage i nødberedskab?

Vi anbefaler at lærere i risikogrupper undtages fra nødberedskab, det er fx. gravide, folk med kroniske sygdomme, eller hvis man er over 65 år.

Hvad hvis jeg bliver syg i perioden?

Du skal syge- og raskmelde dig efter normale regler.

Mit barn er syg, hvad gør jeg?

Reglerne fra overenskomsten gælder stadig. Da du arbejder hjemmefra kan du afhængig af barnets alder og tilstand blive bedt om at arbejde i fornødent omfang.

Jeg har planlagt fire ugers forældreorlov i nær fremtid, hvad gør jeg?

Her gælder de samme regler som ved planlagt ferie.

Hvilken løn skal timelønnede have i lockdown-perioden?

Timelønnede er principielt ansat fra dag til dag, og de har derfor ikke krav på løn ud over den enkelte dag. Men i en lang række tilfælde har den timelønnede fået besked på, at man skal vikariere i en lidt længere periode. Koncernservice har i den situation meldt ud til skolerne, at man skal give den timelønnede løn i ugerne 12 og 13, fordi der har været et løfte om en lidt længere beskæftigelse.

I foreningen er vi imidlertid stødt på en række eksempler på, at man ikke burde have været timelønnet men månedslønnet.

Hvis man ansættes i en kortere periode end en måned, eller man ansættes med færre end 8 arbejdstimer (5 1/3 undervisningstimer – ca. 7 lektioner af hver 45 minutters varighed) så skal man ansættes på timeløn.

Hvis man derimod ansættes længere end en måned med 8 arbejdstimer (5 1/3 undervisningstimer), så skal ansættelsen ske på månedsløn. Månedslønnede har krav på løn i hele den aftalte periode, eller indtil en opsigelse er effektueret.

Eksempel. En vikar er ansat i et vikariat på 6 ugers forældreorlov på timeløn. Det er ikke en korrekt ansættelsesform, da ansættelsesperioden var kendt og strækker sig ud over en måned. Ansættelsen skal være på månedsløn, og dermed med ret til løn i alle 6 uger.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er værnemidler nok, ikke er gjort rent i klasseværelset eller afstandskravet på de 2 meter mellem hver elev ikke er opfyldt?

I første omgang skal der tales med ledelsen, hvis de ovennævnte forhold ikke er i orden. Hvis det ikke kan bringes i orden med det samme, skal lederen anvise, hvordan du skal forholde dig, indtil problemet er løst. Orienter TR og AMR, så de kan følge op på problemstillingen og tage dialogen med ledelsen.

Hvad gør jeg, hvis en eller flere elever ikke holder afstandskrav eller følger lærerens anvisning?

Det vil være samme procedure som i andre situationer, hvor en elev ikke følger en lærers anvisning. Følg jeres lokale aftaler og retningslinjer.

Hvad gør jeg, hvis mine egne børn ikke kan blive passet, og jeg skal på arbejde?

Det er højt prioriteret at sørge for pasning til børn af forældre 'der skal passe andre folks børn'. Du må derfor rette henvendelse til dine børns institution, så de kan indberette pasningsbehovet og anvise pasning.

Hvad gør jeg, hvis en i min familie har corona?

Hvis en i din familie har corona, og du selv ikke har symptomer, skal du gå på arbejde og være ekstra opmærksom på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fx. vaske hænder og holde afstand. Hvis du selv får symptomer, skal du blive hjemme. Dette er Sundhedsstyrelsens anbefaling i øjeblikket - følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om rådene og anbefalingerne ændrer sig.

Relevante links:

Her kan du læse spørgsmål og svar om Corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Hold dig orienteret om Covid-19 generelt på: 

politi.dkhttps://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Her kan du læse FH’s vejledning på Hovedorganisationens hjemmeside: 

https://fho.dk/blog/2020/03/11/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/

Her kan du læse om kommunernes håndtering af Covid-19 hos KL:

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19-coronavirus/ 

Her kan du læse om Københavns Kommunes information til medarbejdere: 

https://medarbejder.kk.dk/corona

- Sekretariatet

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.