Det er ikke klynk. Det er ikke brok. Det er fakta.

 

Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsmiljø er bekymrende. Der er fx for meget støj og uro, utryghed i ansættelsen, inklusion af elever, der forvandler hele almenklasser til mellemformer, mistrivsel hos elever, moralsk stress og det højeste sygefravær blandt lærere og børnehaveklasseledere i 15 år.

Én af de ting, vi mangler for at løfte udfordringerne for lærerne og børnehaveklasselederne, er ordentlig tid til forberedelse. 

I DLF's Medlemsundersøgelsen 2021/2022 svarer 70 % af de københavnske lærere og børnehaveklasseledere nej til, om de har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen.

Forberedelse af undervisning betyder planlægning, afvikling, evaluering og opfølgning på undervisningen. En god undervisning forudsætter en god forberedelse. En tilstrækkelig forberedelsestid sikrer, at vi har tid til at planlægge varieret undervisning med større grad af individuelle hensyn. Vi har tid til kendskabet og relationen til eleverne som individer. Vi kommer væk fra pølsefabrikken, hvor målstyring, digitale læringsplatforme og optimering styrer undervisningen. I stedet er der tid til mødet med den enkelte elev, planlægning af induktiv læring og demokratiske samtaler. Det er noget af det, der forplanter sig til individuelle erkendelser og egentlig dannelse. Det tror jeg på, vil hjælpe eleverne til højere trivsel og dermed mindske lærernes moralske stress og deraf følgende mistrivsel.

Efter mange år som lærer på almenskoler og i alverdens klassekonstellationer, så ved jeg, hvordan det er. Vi skal tale om det igen og igen. Det er ikke klynk. Det er ikke brok. Det er fakta, og det er den professionalisme, vi lærere skal stå på. Det er ikke godt nok, når ikke vores vilkår er gode nok.

Det skal der tages hånd om i en arbejdstidsaftale. Vi har siden 2020 arbejdet under A20, og vi er ikke i mål.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.