Tre skoler i Valby arbejder sammen i et forebyggende dannelsesprojekt ’MOT’ for udskolingselever. ’Mod’ er nøgleordet, for et modigt menneske tager vare på sig selv og andre.

’Mot’ er det norske ord for mod, og ’MOT’ er et pædagogisk holdningsmæssigt projekt, der blev skabt af eliteidrætsfolk i Norge for 18 år siden.

”Det handler om at give de store elever nogle redskaber til at tage fælles ansvar for eksempel for, at alle i en klasse har det godt. Først var jeg lidt skeptisk, det er jeg ikke mere,” siger Rebecca Kjær Bauch, der er lærer på Lykkebo Skole. Hun er certificeret MOT-instruktør og har lige haft to MOT-moduler med elever fra Hanssted Skole.

Tre Valby-skoler arbejder sammen i MOT-projektet, Lykkebo, Hanssted og Kirsebærhaven, og instruktørerne underviser ikke på deres egen skole, kun på naboskolerne.

”MOT er udelukkende en forebyggende indsats, derfor har vi ikke vores egne elever, hvis eventuelle problematikker vi kender. MOT-instruktøren er en udefrakommende person, der ser de unge med nye øjne,” fortæller Rebecca. Hun har sammen med sin pædagogiske leder været på et tre dages kursus for at blive certificeret som MOT-instruktør.

Vigtige livsværdier

MOT arbejder især med tre kerneværdier. De unge skal lære at have mod til at sige ja eller nej og modstå gruppepres. De skal lære at have mod til at drage omsorg for andre og inkludere dem i fællesskabet. Og de skal lære at have mod til at have drømme for fremtiden.

MOT-programmet sigter på at støtte unge i en positiv identitetsskabelse ved at gøre dem bevidste om deres egen rolle og deres eget ansvar for dem selv og for et fællesskab. Det skal der mod til at påtage sig og deraf navnet på hele projektet – ’MOT’. Man skal have mod til at have mål og drømme på kort og på langt sigt, og man skal have mod til at gå hele vejen for at nå dem.

En af MOT’s initiativtagere, nordmanden Atle Vårvik der er tidligere olympisk mester i hurtigløb på isskøjter, har fortalt, at det der blandt andet inspirerede ham til at sætte MOT i gang var, at han som ung håbefuld sportsmand var blevet mødt med en opmuntrende snak og et klap på skulderen af en amerikansk OL-mester. Den episode understregede for ham, hvor vigtigt det er at forstærke det positive i mødet med andre mennesker og inddrage alle i fællesskabet.

Derfor er det også nødvendigt at gøre unge bevidste om, hvad de vil og lære dem at sige ja og nej til det, der er rigtigt for dem. Hertil hører at styrke dem, så de kan modstå negativt gruppepres – en proces der underminerer den enkeltes mål og vejen til et godt liv.

Det der karakteriserer dem, det går ilde, er netop, at de ikke har været en del af et positivt fællesskab. MOT arbejder derfor også med at lære unge at have mod til at vise omsorg for andre og inddrage dem. Rebecca har selv en skrækhistorie fra sin egen skoletid, hvor en klassekammerat jævnligt blev udsat for, at hans stol, bord og taske blev sat udenfor på gangen.

”Det må have været forfærdeligt for ham. Men vi ved jo, at sådan noget sker, og MOT’s ærinde er at forebygge det – at lære de unge at stå imod gruppepres.”

Fem MOT-moduler om året

Det treårige MOT-forløb begynder sædvanligvis i 7. klasse, og instruktøren følger klassen til og med 9. klasse, men da det er første MOT-år i Valby, har Rebecca Kjær Bauch fået tildelt to 8. klasser fra Hanssted Skole, og de første moduler er gået godt.

”Jeg skal følge de to klasser i to år. Hvert år har de fem MOT-moduler af hver 2-3 timers varighed. Det er på forhånd beskrevet, hvad jeg skal undervise i, og hvad vi skal snakke om. Undervisningens indhold er altså nøje planlagt, men mine og elevernes egne erfaringer kan sagtens inddrages, for en stor del af tiden arbejder vi med fortællinger, historier og rollespil. Her indgår nøglebegreber som ros og respekt i snakken om det, der sker mellem mennesker.”

”Vi sidder ikke kun på stolene, men er meget ude på gulvet. Eleverne bliver udfordret i opgaverne, og jeg synes, de er åbne og nysgerrige, når vi er i gang. Det skal også være sjovt og hyggeligt.”

”Vi laver nogle fælles rammer for arbejdet, fx gemmer vi mobiltelefoner væk til pauserne, for vi har det bedst sådan, mens vi arbejder. Og det at gøre det bedst muligt for alle er jo et overordnet mål for hele MOT-arbejdet,” fortæller Rebecca Kjær Bauch.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.