Meget belejligt øsede regnen ned, da Energi- & Vandværkstedet i Valby indviede det nye interaktive læringsrum, Klimatilpasningsværkstedet. Som led i indvielsen lod Miljøministeren et mindre skybrud oversvømme de små veje i værkstedets miniby, hvor vandmængderne blev ledt bort via riste, faskiner og andre innovative, skybrudssikre løsninger.

Da vandmængderne fra dansk vejrhistories mest skadevoldende skybrud ramte hovedstadsområdet den 2. Juli 2011, blev skaderne opgjort til over 6 milliarder kroner. Siden da har hovedstaden flere gange oplevet oversvømmelser i kældre og af vejnettet. Omkostningerne og de gentagne ødelæggelser sætter infrastrukturen i hovedstaden under pres, og nødvendigheden af langsigtede klimaløsninger er presserende. 

København drukner hvis vi ikke gør noget

På det nye Klimatilpasningsværksted kan eleverne på et interaktivt kort se, hvordan København og omegn vil se ud om 100 år, hvis ikke man klimasikrer hovedstaden. Amager vil, i tilfælde af en stormflod, stort set forsvinde, og store dele af hovedstaden vil stå under vand.

På Energi- & Vandværkstedet er en del af området omdannet til et moderne værksted, hvor skoleelever fra København kan få innovativ miljøundervisning i autentiske omgivelser. Her kan eleverne prøve kræfter med naturens våde element og på egen hånd opleve hvilke konsekvenser, stormfloder, skybrud og oversvømmelser fører med sig. På den måde får eleverne et realistisk indblik i de udfordringer, som klimaforandringerne medfører for deres by, og de bliver samtidig inviteret til at komme med bud på, hvordan de udfordringer kan imødegås.

HOFOR (Hovedstadens Energiselskab) er navnet på en fusion af otte kommunale energi- og vandselskaber i København, som skal sikre et tværkommunalt samarbejde om fremtidssikring af Hovedstadsområdet. Det skal blandt andet forhindre, at stormfloder og skybrud forårsager oversvømmelser i byerne med massive ødelæggelser og store økonomiske tab til følge. I de næste 20 år skal hele Storkøbenhavn ændres radikalt for at skabe en helt ny skybrudsinfrastruktur. I samarbejde med HOFOR og Miljøtjenesten i København har Energi- & Vandværkstedet, med økonomisk støtte fra Velux Fonden, skabt Klimatilpasningsværkstedet, som er et undervisningstilbud til skoleelever fra København og omegn. 

Elevambassadører fra Husum Skole

Ved indvielsen af værkstedet var både Miljøminister Kirsten Brosbøl og Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev blandt gæsterne, men hovedpersonerne var 8. b fra Husum Skole. Klassen har været idéudviklere på værkstedets mange forskellige undervisningstilbud, og deres kreative forslag til klimaløsninger og formidlingsformer er i høj grad blevet en realitet i det nye værkstedsmiljø. Ved indvielsen var flere af eleverne repræsenteret som elevambassadører for værkstedet og præsenterede medrivende deres andel i værkstedets tilblivelse.

”Børn ved tit bedre end voksne, hvordan børn gerne vil undervises,” forklarede en af eleverne den fremmødte skare af pressefolk, lærere og politikere. I det neonfarvede skær fra scenelyset i det nyindrettede klimateaterrum fortalte tre elever fra Husum Skole de voksne tilhørere, hvordan Klimatilpasningsværkstedet er indrettet. Alle undervisningsformer er indtænkt i elevernes projekt: Der skal være plads til både gruppearbejde og  individuelt arbejde, man skal kunne fordybe sig i særlige emner og man skal kunne være aktiv med hænderne. 

Anders Horn, der er lærer på Husum Skole, mener, at projektet især har tændt elevernes engagement, fordi de føler sig taget alvorlig. Eleverne har arbejdet med projektet i fire dage og har på den tid både udtænkt og bygget prototyper af modeller på skolen. Herefter har Energi- & Vandværkstedet omsat prototyperne til professionelt gennemarbejdede modeller. 

”Eleverne har en enorm indsigt i deres egen læring, og det har dette projekt styrket,” fortæller Anders Horn. Husum Skole, som er en matematisk og naturvidenskabelig profilskole, er med i projektet fordi skolen generelt arbejder med bæredygtighed i hverdagen: ”Skolen har et stort fokus på uddannelse til bæredygtig udvikling,” forklarer Anders Horn. Han fortæller begejstret, at skolen også tidligere har samarbejdet med Energi- & Vandværkstedet om at udvikle undervisningstilbud, som værkstedet så tilbyder til resten af kommunens elever.

SE VIDEO: Ministeren starter skybrud

Et undervisningstilbud der VIL noget

Energi- og Vandværkstedets leder, Jesper Steensberg, havde sammen med sine dygtige medarbejdere arrangeret en flot åbning af Klimatilpasningsværkstedet, som godt nok har et langt navn, men som uden tvivl er et relevant undervisningstilbud med hands-on aktiviteter. På Energi- & Vandværkstedets hjemmeside kan man læse mere om tilbuddet og se, hvordan man melder sin klasse til Klimatilpasningsværkstedet. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.