Kan man tage på pædagogisk weekend midt i et reform-år? Hvis man spørger skolelederen på Vanløse Skole, er svaret ja, fordi det pædagogiske udviklingsarbejde på skolen er vigtigere nu end nogensinde før.

Selvom ledelse og medarbejdere på Vanløse Skole har ligeså travlt med at få de mange reformtiltag på skinnerne som alle andre, blev det fra ledelsens side i foråret prioriteret at tage de ansatte med på pædagogisk weekend. Formålet var at arbejde videre på det, de kalder ’Grundloven på Vanløse Skole’. Og den slags udviklingsarbejde må ikke gå i stå, selvom reformen presser, mener skolens leder Pia Dalsgaard.

”Det er meget vigtigt at have tid til både det fagfaglige og det sociale, også selvom vi har travlt. Faktisk mener jeg, at en pædagogisk weekend som denne er vigtigere nu end nogensinde før,” siger hun.  

Ann-Louise Fischer er lærer på skolen, og hun bakker op:

”Der er ikke så mange pædagogisk rådsmøder, som der var før, så det har været rigtig godt at være samlet og få alting talt godt igennem. Samtidig var det rigtig fedt at være ude socialt sammen. Der var uddelegeret underholdning til om aftenen – og der er virkelig meget gøgl, når over 40 lærere er afsted sammen,” siger hun og tilføjer:

”Selvom der før turen var snak om, at ”nu mister vi en weekend” – den slags er der jo altid – så var det på ingen måde hårdt at komme på arbejde om mandagen. Tværtimod! For der var skabt sådan en god energi på weekenden, så vi fik en helt ny kampgejst på trods af reformen.”

Skolens fælles fortælling

Emnet for den pædagogiske weekend var den Grundlov, som de ansatte begyndte at udarbejde forrige år. Tanken er, at det skal være en række punkter, som viser skolens DNA og gør det tydeligt for medarbejdere, elever og forældre, hvad Vanløse Skoles fokus er, forklarer skoleleder Pia Dalsgaard.

”Grundloven skal blandt andet tænkes ind som principper i møder og bruges i forældresamarbejdet som et argument for, hvorfor man gør noget på en bestemt måde; fordi sådan gør vi på Vanløse Skole”, siger hun og fortsætter:

”Vi startede egentlig udviklingsarbejdet i 2011, men dengang gik vi alt for voldsomt frem, så det gik ikke. I stedet påbegyndte vi sidste år arbejdet med Grundloven for skolen. Det skal være vores fælles, tydelige fortælling om, hvad vi vil med det her sted: Sådan er skibet, og her sejler det hen,” fortæller hun. 

Grundloven skal være konkret

Arbejdet med skolens grundlov blev presset af, at der kom en reform oveni, så sidste år nåede de ikke til en klarhed af, hvordan man kunne få den ordentlig i gang ude på skolen. Der var tænkt nogle fine tanker, men det var svært at se det i praksis, mener lærer Ann-Louise Fischer.

”Det har været frustrerende, at vi ikke har kunnet se målet med den, og hvordan den konkret kunne være en del af vores hverdag. Derfor har det været rigtig vigtigt at få arbejdet videre med den i år. Nu bliver der bundet en sløjfe på det, og vi kan allerede se, at det batter, fordi det er blevet en konkret del af hverdagen – både i undervisning, forældresamarbejde og forholdet til ledelse og kolleger,” fortæller hun.

På dette års pædagogiske weekend blev Grundloven kogt ned, så det nu er fem overskrifter med tre underpunkter hver. Det handler om forholdet mellem medarbejdere og ledelse, samarbejdet med forældre, fokusset på eleverne og samarbejdet kollegerne imellem. Et eksempel er fra afsnittet om forældresamarbejde, hvor ét af de tre underpunkter lyder:

”Samarbejde: Vi inddrager og formidler med gensidig respekt, hvilket betyder, at vi er tydelige i formidlingen af krav og forventninger, og vi er i dialog med forældrene om det enkelte barns udvikling og fællesskabets betydning.”

Tanken er, at den nu skal hænges op på skolen og på forskellige andre måder indarbejdes i skolens hverdag, så medarbejderne alle kan få den godt ind under huden. 

Skepsis blev gjort til skamme

Den pædagogiske weekend foregik på Bymose Hegn i Helsinge med ’god mad og dejlige værelser’, som skolelederen siger. Det er nemlig afgørende, at medarbejderne kommer ud af deres normale rammer i skolen – og at de også bliver forkælet med ordentlige forhold, når de skal afsted på udviklingsarbejde i en weekend, mener hun. Det hele var på skolens regning, og det mødte lidt modstand, fortæller lærernes tillidsrepræsentant Leon Jensen.

”Det er jo meget normalt, at der er en fortælling om, at der skal spares på skolerne. Så mange medarbejdere spurgte, hvorfor der skulle bruges penge på at tage ud af huset, når nu der ikke er råd til nogle andre ting,” siger han, men tilføjer dog, at stemningen på weekenden var rigtig positiv:

”Det var virkelig en forrygende weekend med en fantastisk stemning. Så de skeptiske tanker om, at det ville blive en fiasko eller var en dårlig prioritering, blev gjort helt til skamme. Det var udelukkende en positiv oplevelse”.

Skoleleder Pia Dalsgaard forstår godt, at der har været overvejelser blandt lærerne i forhold til det økonomiske aspekt af sådan en weekend. Tiden bliver jo taget ud af timenormen.

”Men vi må ikke holde udviklingsarbejdet tilbage, fordi det tager tid fra noget andet. Tidsfaktoren er helt klart den største udfordring, vi står overfor lige nu. Men det må ikke blive en alt for stor begrænsning, så vi ikke kan gennemføre alle de sjove og spændende ting,” siger hun.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.