I denne podcast skal du møde tre unge lærere, som på trods af de uundgåelige

startvanskeligheder elsker deres job i den københavnske folkeskole. Hør dem dele

deres erfaringer og råd til, hvordan man overvinder den svære overgang fra

studietiden.

 

Afsnit 2: I dette afsnit har vi sat de tre lærere stævne på samme tid til en snak om nogle af de ting, de hver især fremhævede i første afsnit. Vi snakker forældresamarbejde, klasselærerrollen og det gode kollegaskab, og de giver hver især deres bud på, hvilke aspekter der er vigtigst for at klare sig som ung lærer i folkeskolen.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.