Der er en del, som de to kandidater ikke er enige om, men der er også områder, hvor de er enige. Det skriver Cecilie Lonning-Skovgaard (V) og Klaus Mygind (SF) om i deres fælles valgindlæg på KLFnet.dk

Det er ikke en hemmelighed, at vi er uenige om mange ting. Men det hører også til sandheden, at der er også visioner og drømme vi deler, når det gælder københavnske børn i folkeskolen. Vi ønsker at styrke den københavnske folkeskole og vi vil ikke bidrage til, at folkeskolen bliver brugt som en politisk kampplads. Der er brug for politikere, der gør noget for børnene, for deres familier, for de ansatte i folkeskolen. 

For 12 år siden vedtog Københavns Borgerrepræsentation programmet “Faglighed for alle.” Det var et visionært program, som daværende skoleborgmester Bo Asmus Kjeldgård (SF) tog initiativ til og som Borgerrepræsentationen vedtog med stort flertal.

Kernen i programmet var, at forskellen mellem de Københavnske folkeskolers resultater skulle fjernes. Alle elever uanset, hvor de gik i skole, havde ret til en god uddannelse. Målet var, at skabe chancelighed og at resultatgabet mellem etsprogede og tosprogede elever skulle være væk efter 8 år.

Nu er der gået 12 år og der er stadig et resultatgab, og der er stadig 15 folkeskoler ud af 60, der står i en vanskelig situation og skal støttes. Vi er enige om, at dette er den Københavnske folkeskoles største problem og arbejdet med at løfte disse skoler skal intensiveres.

Vi er også enige om, at inklusionen er en stor opgave for lærere og pædagoger, og at det er afgørende, at der for hvert eneste barn laves en konkret og grundig vurdering af barnets situation og ud fra den besluttes det, om barnets skal gå i en almindelig klasse eller i et specialtilbud.

Vi er ikke enige om, hvordan lærernes og pædagogernes forberedelsestid skal være. Vi er heller enige om Københavns kommunes trafikpolitik og parkeringspladser, og om der skal bygges boliger på Amager Fælled. Vi har også forskelligt syn på demokrati og lighed i samfundet. Derfor stiller vi op for hvert vores parti.

I demokratiet er der plads til uenighed, men også brug for konstruktivt samarbejde. Det vil gavne folkeskolen. Vi lover at samarbejde til gavn for folkeskolen, og vi lover at inddrage elever, forældre, medarbejdere og ledelser i beslutningerne om folkeskolen. Efter valget vil vi besøge de 15 skoler, der er på handleplan og lytte til, hvad de siger, der skal gøres.

Debatindlægget er skrevet af Klaus Mygind (F) og Cecilia Lonning-Skovgaard V - begge medlem af Borgerrepræsentationen for SF og Venstre. Kandidater til kommunalvalget 2017.

Frem mod kommunalvalget 21. november giver KLFnet.dk københavnske byrådskandidater mulighed for at skrive debatindlæg til hjemmesiden, der omhandler vores område. For at læse andre politiske indlæg klik her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.