I Københavns Kommune har man forelsket sig i NEST. Jeg vil gerne mane til besindighed. Nye ord og koncepter har det med at vinde indpas i folkeskolen i disse år såvel som de foregående. CO-teaching, Low Arousel, aktionslæring, ressourceorienteret børnesyn og nu NEST for bare at nævne nogen.

 Af:  Thomas Poulsen

Mange af disse ord dækker over glimrende ideer og tanker udviklet af dygtige lærere, forskere med flere.
Det er alt sammen rigtig godt, indtil det kommer i hænderne på dem, der tildeler ressourcer og vedvarende skal effektivisere den kommunale drift.

I hænderne på ledelse i forvaltningen og beslutningstagere opstår der altid på mystisk og nærmest magisk vis en tyrkertro på, at nye måder at tænke på kan erstatte ressourcer eller løse store problemer som inklusionsudfordringen.

Min bekymring går på, at NEST som koncept bliver kommunens nye buzzword, der vil løse alle skolens problemer.

Jeg synes i udgangspunkt, NEST er godt, som det udfoldes i Århus. Jeg besøgte i vinter sammen med BUU NEST-klasserne på Katrinebjergskolen.
Som jeg ser NEST, er det først fremmest et godt forsøg på at lave et inkluderende skoletilbud, der passer til en bestemt gruppe børn med autismespektrumforstyrrelse og normal begavelse, som skal rummes i almenområdet.


Her får I en kort beskrivelse hvad Nest er:

 • klasser med 16 elever i alt.
 • 4 af eleverne visiteret til NEST af PPR fordi de er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse med normal begavelse.
 • 12 elever er neurotypiske
 • Der er CO-teaching i alle lektioner (altså to voksne i hele undervisningen)
 • Der er udvalgt og arbejdes systematisk med socialpædagogik, der passer til målgruppen.
 • Forældrene til de neurotypiske børn vælger aktivt NEST til. (De bliver ved skolestart spurgt til, om deres barn skal gå i NEST-klasse eller en almindelig klasse)  

 

Med andre ord:

 • der er afsat ressourcer til at inkludere
 • der er tænkt over organiseringen på alle niveauer
 • der opbygges specialpædagogisk viden og kompetence hos en gruppe medarbejdere på en skole
 • -der er lærere og forældre, der aktivt vælger NEST til

 

NEST er altså ikke et koncept, der skal foldes ud og praktiseres i alle klasser på alle skoler. Det er et specialpædagogisk koncept for en bestemt gruppe børn med særlige udfordringer.

Der er ingen tvivl om, at NEST er godt for den målgruppe, der skal rummes.

Desværre vil NEST blot være symptombehandling. Man kan spørge sig selv: Hvor er koncepterne og de specialpædagogiske indsatser for alle de andre kategorier af særlige udfordringer, der skal inkluderes i almenområdet?

Min klare anbefaling er, at der afsættes nok ressourcer til de rigtige og relevante skoletilbud til alle børn, for det har de ret til.

 • Tilbuddene skal være gennemarbejdede, som NEST-klasserne på Katrinebjergskolen i Århus er det, og der skal afsættes de nødvendige ressourcer til, at alle børn får det skoletilbud, de har brug for.
 • Visitationen skal være præcis og visitere de rigtige børn til det rigtige tilbud.
 • Det skal være muligt for lærere og forældre til de neurotypiske at vælge specialpædagogikken til.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.