Kommunen har lang vej til at få opfyldt ønskerne i Børne- og Ungdomsudvalgets strategi ’Vores Børn - Københavns Fremtid.’ Det kan kun lade sig gøre hvis kommunernes økonomiske vilkår forbedres. Alle børn har ret til et skoletilbud, der passer til dem.

 

 Af:  Thomas Poulsen

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Københavns Kommune har en klar og tydelig strategi på børne- og ungeområdet, der smukt indser ’Vores Børn - Københavns Fremtid’. Tak for det. Højt og tydeligt proklamerer strategien i fem punkter at:

  • Alle elever skal løftes og komme godt videre fra folkeskolen
  • København skal have dygtige medarbejdere til skoler og institutioner
  • Alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber
  • Tidlige indsatser skal sikre den bedste start på børnelivet
  • Københavns fællesskaber skal give plads til forskellighed
     

Det er jeg helt enig i, men der er lang vej til målet. Det kan oveni købet diskuteres, om det er realistisk, at alle ender med at være rammet ind af de flotte ønsker og målsætninger, men selvfølgelig må vi gerne drømme om en ideel verden.

Desværre ser det ikke ud til, at idealtilstanden som kommunens strategi ønsker sig, er i nærheden af at være realiseret. Snarere er et altopslugende sort hul i form af kommunernes belastede økonomi, med konstante besparelser, med især øgede udgifter til det specialiserede område en kæmpe udfordring.

Der er en gigantisk trivselskrise blandt vores børn. Analyseinstituttet VIVE understøtter med at konkludere, at skoleglæden blandt børn er faldende.
Dugfriske tal fra Københavns Kommunes medarbejdertrivselsundersøgelse viser, at lærerne går tilbage på 9 ud af 10 områder.
Spørger vi forældre til børn med særlige behov, svarer alt for mange, at deres børn ikke modtager den hjælp, de har behov for.

Der er brug for gode løsninger på inklusionen
Det er en tilståelsessag, at kommunens satsning ’Plads Til Forskellighed’ ikke er kommet nærmere en løsning på at inkludere børn med særlige behov på almenskolerne.

Der er gode bud på, hvordan inklusion lykkes. Ligesom Københavns Kommune har en massiv socialpædagogisk faglighed på specialundervisningsområdet, gennem de mange kompetente specialskoler og specialklasserækker. Viden der i meget højere grad skal sættes i spil og udbredes til almenskolerne, når nu inklusion er kommet for at blive.

Den økonomiske ramme mangler
En sikring af økonomien og rammerne indenfor det specialiserede område, samt økonomi til at lave ordentlig inklusion er en forudsætning for, at nogle af de gode og rimelige ønsker politikerne i København har skal opfyldes. Det skal de ansvarlige politikkere på Christiansborg lytte til. Især hvis man ønsker øget kommunal frihed. For ellers bliver øget frihed til endnu en spareøvelse for kommunerne.

Så hjælp nu Københavns Kommune og alle andre kommuner med den økonomiske sikkerhed, der sikrer, at alle børn kan få det skoletilbud der passer til dem. For vores børn er Københavns fremtid.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.