Konsekvensen af beslutningen om at udsende de syriske flygtninge er, at børn vil blive anbragt på et udrejsecenter uden at modtage undervisning eller at være en del af samfundet. Det strider imod værdierne i vores profession og i vores folkeskole, hvor alle børn og unge har ret til undervisning, så længe de er i Danmark.

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Danmark vil sende foreløbigt 500 syrere tilbage til Damaskusprovinsen, hvilket har fået 15 underviserorganisationer til at reagere og skrive en kronik i Berlingske. Gordon Ørskov Madsen, formand, og Dorte Lange, næstformand, i Danmarks Lærerforening er begge medafsendere med en tydelig markering og anfægtelse af den førte politik, der er i modstrid med FN’s anbefalinger og kritiseres af Europaparlamentet. Resten af verden – med undtagelse af Danmark og Ungarn – vurderer, at Damaskusprovinsen er et usikkert sted, og sender derfor ikke flygtninge tilbage dertil. Udvisningen af Danmark vil konkret betyde, at skoleelever vil blive placeret på udrejsecentre, hvor de ikke længere kan fortsætte deres skolegang. Det har fået formænd og næstformænd fra en række underviserorganisationer til at reagere og sige STOP.

Det handler om menneskesyn og værdier – ikke partipolitik

Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet stiller sig undrende overfor fagforeningernes udmelding, som han mener, er i modstrid med 8 ud af 10 vælgere, som har stemt på de politiske partier, der står bag den førte flygtningepolitik. Det mener jeg er en forvrænget opfattelse og en populistisk udmelding, og jeg forstår ikke, hvordan han kan komme frem til den konklusion. Jeg kan ikke forestille mig, at Socialdemokratiets vælgere støtter udvisningen af de syriske flygtninge velvidende, at det er lodret imod FN’s anbefalinger og menneskerettigheder. Danmark står alene sammen med Ungarn om den vurdering, at det skulle være sikkert at sende flygtninge tilbage til Damaskusområdet, endda til trods for, at der ikke eksisterer en udleveringsaftale med Syrien. Det er jo helt grotesk.

Helt misforstået at lærerne skal blande sig udenom - vi er en professionsforening

"Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved: Der, hvor menneskets værd bli’r forsvaret, må vi være med." Det er et uddrag fra foreningssangen i Danmarks Lærerforening. Vi synger sangen, når vi indleder kongressen hvert år, og hver eneste gang bliver jeg rørt, fordi vi er lærernes fagforening, som står på et historisk forankret fundament bestående af nogle stærke værdier og et stærkt menneskesyn.

Danmarks Lærerforening har en lang historie, som afspejler, at vi er en professionsforening. Vi er lærernes fagforening. Vi varetager selvfølgelig lærernes interesser indenfor løn og arbejdstid, men vi varetager også lærernes pædagogiske og faglige interesser samt virke for udvikling af folkeskolen. Vi har et professionsideal og et folkeskoleideal, hvor vi i foreningen i fællesskab har besluttet, hvilke grundlæggende holdninger vi som lærere har til vores profession og til vores folkeskole. Konsekvensen af beslutningen om at udsende de syriske flygtninge er, at børn vil blive anbragt på et udrejsecenter uden at modtage undervisning eller at være en del af samfundet. Det strider imod værdierne i vores profession og i vores folkeskole, hvor alle børn og unge har ret til undervisning, så længe de er i Danmark. Derfor skal vi reagere.

Alle børn har ret til undervisning

Lærere oplever ofte at stå i loyalitetskonflikter i forhold til andre – blandt andet politikere og politiske beslutninger, men lige netop i denne sag, mener jeg ikke, at der er hverken et dilemma eller en interessekonflikt, det her handler om børn, hvor vi som lærere selvfølgelig har et ansvar for at reagere og handle, når vi er vidende om, at de børn vil komme til at sidde på et udrejsecenter -uden mulighed for at fortsætte deres uddannelse. Det skal vi blande os i. Det er helt misforstået at blande det sammen med, om Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation. Det er slet ikke det, dette her handler om. Danmark skal overholde FN’s menneskerettigheder, alle børn har ret til undervisning, og vi skal selvfølgelig værne om de værdier, som lige nu er under et ekstremt hårdt pres af den politiske linje som føres fra Christiansborg. Vi skal kæmpe for alle børns rettigheder.