Igen er det lærerne og børnehaveklasselederne, der scorer lavest på trivsel. Og med flere besparelser i sigte, bliver det en svær opgave at vende den bekymrende udvikling.

 Af:  Janne Riise Hansen

Resultaterne for trivselsundersøgelsen 2023 udkom i begyndelsen af denne måned. Der arbejdes lige nu på højtryk både i Københavns Lærerforening og på de enkelte skoler med, hvordan resultaterne ser ud og hvordan de kan bruges således, at trivslen øges for lærerne og børnehaveklasselederne. Men det ser ikke ud til, at det arbejde bliver lettere i den næste tid – særligt ikke hvis der igen i år skal spares på skolernes budgetter.

Det er bekymrende at se, at lærerne og børnehaveklasselederne igen i år er de personalegrupper, som scorer lavest af alle personalegrupper i hele Børne- og Ungdomsforvaltningen. Og man bliver endnu mere bekymret, når undersøgelsen også viser, at lærere og børnehaveklasselederne er gået tilbage på 9 ud af 10 områder.

Og alligevel er dette resultat desværre ikke overraskende. Den seneste tid er det kommet til udtryk fra flere sider og i flere medier, at det ikke står godt til med trivslen i folkeskolen. Hverken hos elever eller personale.

Senest har KLFs formand Katrine Fylking, sammen med DLFs formand og formændene i de fem andre største byer i Danmark, sendt et åbent brev til lokalpolitikerne. Et brev hvor denne bekymring er meget tydeligt beskrevet.

Og bekymringen er højaktuel. I dag, den 17. maj, skal Børne- og Ungdomsudvalget nemlig tage stilling til dette regnskabsårs første prognose. Den viser igen et merforbrug, denne gang på 114 millioner kroner. Forvaltningen lægger op til, at budgettet genåbnes, og at der skal tages 0,75 procent af budgetterne i indeværende år.

Vi ved alle, at skolernes økonomi er så presset, at denne besparelse kun kan findes på lønsummen, og at lærerne og børnehaveklasselederne så skal løbe endnu hurtigere, end de i forvejen gør. Det kommer bestemt ikke til at højne trivslen på skolerne, hverken for elever eller lærere. Tværtimod.

Selvom København ikke står alene med denne problemstilling, og mens der bliver presset på for, at den næste økonimiaftale med kommunerne skal tage højde for dette, er vi i København nødt til at se med stor alvor på trivslen på skolerne. Vi må stå sammen om at finde besparelserne andre steder end direkte på kerneopgaven. Der bør i stedet spares på eksterne konsulenter og projekter.

Københavns Lærerforening har derfor, sammen med andre faglige organisationer og forældreorganisationer, sendt et åbent brev til borgerrepræsentationen, som beskriver denne problematik, og hvor vi mener, at politikerne bør finde besparelserne. Vi møder også op foran Rådhuset inden mødet i Børne- og Ungdomsudvalget, for at sende politikerne ind med netop det budskab, at pengene ikke skal findes på kernedriften – det vil gå ud over både kvaliteten af vores skoler, men også den trivsel, som vi lige har konstateret, er for nedadgående.

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.