Af:  Peter Jensen

Trivselsundersøgelsens 2023 (TU 23) resultater kom i starten af maj måned, og lokalt på alle skoler/arbejdspladser skal resultaterne og en prioriteret handleplan indarbejdes i en revideret arbejdspladsvurdering (APV) senest den 30. juni.

Arbejdet med TU 23 omfatter en række emner og temaer, som er betydningsfulde for arbejdsmiljøet og trivslen på skolerne. Undersøgelsen indgår i både den centrale og lokale indsats

Trivselsundersøgelsen er efter min vurdering mangelfuld, både når det gælder form og indhold. Der er helt centrale arbejdsmiljø og trivselsproblemer, den ikke omfatter.

Når vi kigger specifikt på trivselsundersøgelsen for lærerne og børnehaveklasselederne, ser man en negativ udvikling fra 2021 til 2023. En stor del af resultaterne vurderes til at være statistiske lave. For at resultat tæller som validt skal der være en forskel af betydning nemlig en stigning eller et fald på 0,35.                   

7 af temaerne falder med kun med 0,1 eller 0,2. To af temaerne ” læring og udvikling” falder med 0,5 og ”fysisk arbejdsmiljø”falder med 0,3.

Umiddelbart er det ikke voldsomme fald. Til gengæld har vi et fald på næsten alle temaer i TU 2023 i forhold til TU 2021:

  • Der er tilbagegang på 9 ud af 10 temaer m.h.t lærernes trivsel.                                         
  • Lærerne scorer lavest på 9 ud af 10 temaer sammenlignet med de øvrige faggrupper. (Det 10. tema scorer lærerne 2. lavest på).

 

Der har været en del kritik af trivselsundersøgelsen igennem årene. Kritikken har blandt andet gået på undersøgelsens udformning, hvor der i for høj grad lægges op til det individuelle ansvar for egen trivsel.

Og som tidligere nævnt spørges der ikke til helt centrale arbejdsmiljø- og trivselsproblemer: sammenhængen mellem tid og opgaver samt stress og psykisk arbejdsmiljø.

I DLFs medlemsundersøgelse fra 2022 har man netop spurgt til disse to temaer.

- I København svarede 23% af lærerne, at de følte sig meget eller ret meget stressede. Altså næsten hver 4. lærer i København.

- I København svarede 70% nej på spørgsmålet: ”Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede din undervisning?”

Og senest har arbejdstilsynet i sine nyeste anbefalinger blandt andet understreget betydningen af, ”at medarbejdere har de nødvendige kompetencer og tiden til at løse de opgaver, der kræver en særlig følelsesmæssig indsats”  

Herfra skal der lyde en opfodring til, at disse vigtige spørgsmål inddrages i fremtidige undersøgelser.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.