Forstå din nye lønseddel

Din lønseddel ser lidt anderledes ud fra august

Og det er på grund af Forhåndsaftalen. 

Med den nye Forhåndsaftale følger en række ændringer, der har betydning for dig som lærer, for det samlede lærerkollegie og for din Tillidsrepræsentant. Kort fortalt er det nu slut med elevatorløn og lokale forhandlinger på skolen. Aftalen har virkning fra 1. august 2022 og kan derfor ses på din næste lønseddel.

Tjek din næste lønseddel
I videoen ovenfor kan du se, hvad det er, der er forandret. Har du tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant. Du kan også orientere dig i lønlisten her. 

”Jeg er meget tilfreds med aftalen, der understøtter lærerarbejdet som et kollektivt anliggende med en solidarisk lønfordeling - og som er så centralt forhandlet som muligt. I KLF har vi ønsket en forhåndsaftale med fastforhandlede lønelementer, så tillidsrepræsentanterne ikke længere skal forhandle lokalløn på skolerne. Det er en langt mere enkel aftale, som sikrer, at den enkelte lærer ikke oplever de store udsving i deres løn.”, siger Katrine Fylking, formand for KLF.

Hvad er nyt:

  • Alle uddannede lærere på ny løndannelse får et ekstra løntrin, således at lønforløbet i København starter på trin 35 + 3.000 kr. i grundbeløb (Det ekstra løntrin svarer her til 446,87 kr. om måneden).
  • Slutlønnen efter 12 år vil fremover være løntrin 44 + 10.000 kr. i grundbeløb (det ekstra løntrin svarer her til 802,50 kr. pr. måned). For at udligne forskellen mellem lærere på begyndelsestrin og sluttrin, gives alle uddannede lærere i de første 8 år yderligere et tillæg på 1.700 kr. i grundbeløb (hvilket svarer til 206,40 kr. om måneden). Lærere på personlig ordning får i stedet et tillæg på 6.600 kr. i årligt grundbeløb (svarende til 801,31 kr. om måneden).
  • For børnehaveklasseledere er der aftalt et nyt tillæg på 4.000 kr. i årligt grundbeløb – (svarende til 485,64 kr. om måneden).
  • Teamtillægget, som fremover hedder samarbejdstillæg, vil fremover være ens for alle på 8.000 kr. i årligt grundbeløb (svarende til 971,29 kr. om måneden.) – hidtil har der været to forskellige; et på 8.100 kr. til de lærere, der er teamkoordinatorer og vejledere, og 9.000 kr. til alle øvrige lærere.
  • Tillæg til teamkoordinatorer og fagligt didaktiske vejledere ensartes på skolerne. Der vil fortsat være mulighed for at udpege koordinatorer og fagligt didaktiske vejledere. Der er aftalt faste tillæg for de to funktioner - en koordinator skal have 4.000 kr. i årligt grundbeløb, og en vejleder skal have 6.000 kr. i årligt grundbeløb.
  • For at fremme rekrutteringen af uddannede lærere - der i skoleåret forud for en ansættelse med lærereksamen har arbejdet i Københavns Kommune som månedslønnet lærer med særlige kvalifikationer - ydes der fremover i de 4 første år efter uddannelsen til lærer et tillæg for særlig erfaring i København på 7.000 kr. i årligt grundbeløb (849,88 kr. om måneden). Der er yderligere indgået en aftale om, at der ikke kan ske en lønnedgang for de lærere i kommunen, som er ansat med særlige kvalifikationer, der tager en læreruddannelse og dermed bliver indplaceret i et nyt lønforløb.

Finansieringen er sket inden for den eksisterende lønramme (bortset fra tillægget på 7.000 kr. for særlig erfaring i København). Det betyder, at nogle gamle tillæg bortfalder og omprioriteres til de nye tillæg. Grundbeløbet på 4590 kr. pr. lærer og børnehaveklasseleder, som tidligere var reserveret til lokale forhandlinger omfordeles. For nogle vil det betyde, at enkelte tillæg bortfalder. Der er også enkelte andre tillæg, som er ophævet. Det drejer sig om tillæg for skiftende arbejdssteder, fratrædelsesgodtgørelse og koordinering af tosprogede lærere. Nogle få tillæg vil blive omlagt: Turneleder ved Sankt Annæ Gymnasium, Rigshospitalet og skemalægning.