Eftermiddagskursus for nyuddannede lærere mandag 13. september, kl. 14-17

Københavns Lærerforening inviterer til en hyggelig eftermiddag på Frydendalsvej 24, 2. sal, hvor du som nyuddannet vil få en kort introduktion til foreningen. Målgruppen er lærere uddannet inden for de sidste tre år (ansættelse fra august 2019)

Program

  • Velkomst og præsentation af KLF´s bestyrelse og struktur
  • Mød Formanden – Lars Sørensen vil fortælle om foreningens arbejde
  • Hjælp fra sekretariat - hvilke sager får man hjælp til? KLF’s konsulenter vil blandt andet orientere om løn- og ansættelsesforhold – du er meget velkommen til at medbringe lønseddel og ansættelsesbrev.

Pause

  • Du er ikke alene – samtale med KLF’s Faglige udvalg. Som nyuddannet lærer er man usikker på mange ting, og kan mangle støtte til alt fra brug af kopimaskine til overvejelser om forældrekommunikation.

Vi byder på øl, vand, kaffe og kage.

Tilmelding til dora@dlf.org senest onsdag 1. september