Indkaldelse til generalforsamling i LfL

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Låneforeningen for lærere i Københavns Kommune.

 

Dato: 4. juni 2021

Tid: 16:00

Sted: KLF’s hus, Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab 2020 - Se bilag

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Grønholm Niki Bagge

6. Valg af bestyrelsessuppleanter Vakant

7. Valg af revisorer John Karstad Lars Johansen

8. Valg af revisorsuppleanter Vakant

9. Eventuelt

Vh/Bestyrelsen (indkaldelse lagt på KLFnet.dk 27. maj 2021)