Første regnskabsprognose for Børne- og Ungdomsudvalgets regnskab 2023 viser et forventet merforbrug på 114 mio. kr. På udvalgsmødet 17. maj skal udvalget tage stilling til, hvordan besparelserne skal håndteres. Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller bl.a. til udvalget, at en generel varig besparelse på 0,75% af budgettet på alle forvaltningens bevillingsområder og enheder godkendes.

Det er baggrunden for, at seks organisationer på tværs af børne-/ungeområdet (herunder KLF) har skrevet et åbent brev til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune om den alvorlige bekymring for rammebesparelser på daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, der vil ramme både børn og ansatte og være katastrofalt på det allerede udsultede område. Her er brevet i dets fulde længde:

Åbent brev til Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune

Med udsigt til at Københavns Kommune skal finde 114 millioner ved genåbning af budget 2023, er vi nødt til at udtrykke vores alvorlige bekymring på tværs af organisationer på børne-/ungeområdet. Rammebesparelser på daginstitutioner, skoler og fritidstilbud vil ramme både børn og ansatte og vil være katastrofalt på vores allerede udsultede område.

Det er pressede vilkår vores børn, unge, pædagoger, lærere og forældre møder i institutioner og skoler. Hverdagen er præget af, at rammerne simpelthen ikke tillader at personale kan implementere deres faglighed, der er ikke tid eller ressourcer til at løfte alle de opgaver, der ligger i arbejdet med børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Vi kan ikke undvære mere personale, og vi opfordrer derfor på det allerkraftigste til, at man fra politisk side vender hver en krone uden om kernedriften. Kommunen må se på sit forbrug af eksterne konsulenter, prestigeprojekter og pædagogiske koncepter frem for igen at skære i børnenes kernevelfærd. Der er brug for, at I, vores valgte kommunalpolitikere, løfter jeres ansvar for, at det ikke bliver en kamp mellem det almene og specialområdet, eller at det bliver op til hvert enkelt område at prioritere de udlagte besparelser. Det her er en politisk opgave, og det ansvar er BR og BUU nødt til at løfte ved ikke at lægge besparelser ud til grønthøst. Den økonomiske situation i Københavns Kommune er en direkte konsekvens af, at man har delt overskydende midler ud i overførselssagerne. Det kan ikke være rigtigt, at Københavns børn og unge skal lide under, at deres byrådspolitikere har delt flotte gaver ud i efteråret og nu ikke har midler til at finansiere uforudsete udgifter.

Hele det offentlige velfærdssystem er underfinansieret, og nu ender vi igen med at områder skal konkurrere om nødvendige midler til at opretholde den helt basale service. Den dugfriske undersøgelse om kvalitet i dagtilbud viser med al tydelighed, at der er brug for flere – ikke færre – ressourcer. Vi har ingen grund til at tro, at billedet er anderledes for børnene efter vuggestuen. Vi ser stigende mistrivsel, stigende behov for specialiserede indsatser og manglende tid til kerneopgaven i vores offentlige tilbud, der ellers kunne forebygge den her udvikling.

Vi kan ikke acceptere, at institutioner og skoler ydermere pålægges at finde lokale besparelser, der vil resultere i nedskæringer i personale og nødvendige indsatser. Vi står sammen om at sige nej til grønthøstermodeller og nedskæringer på drift!

Underskrevet af:
Signe Nielsen, Københavns Forældreorganisation – KFO
Henriette Brockdorff, BUPL Hovedstaden
Jan Hoby, LFS – Landsforeningen for Socialpædagoger
Katrine Fylking, Københavns Lærerforening
Linda Hilskov, Skole og Forældre København
Kirsten Gunvor Løth, FOA

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.