Opdateret med kommentar fra formandskabet - Begår KLF en fejl ved implicit at støtte lukning af læseklasserækkerne og bakke op om 100 procent inklusion af ordblinde elever?

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Begår KLF en fejl ved implicit at støtte lukning af læseklasserækkerne og bakke op om 100 procent inklusion af ordblinde elever?

Ja, det mener jeg. Det er hverken bedst for lærere eller alle de pågældende elever.

Hvad handler dette indlæg om? Det handler om, at Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til et forslag til en omlægning af indsatsen for elever med læse-skrivevanskeligheder, herunder indsatsen for ordblinde elever i folkeskolen.

Forslaget går, kort og ind til kernen, ud på to ting:

Læseklasserækkerne nedlægges og erstattes af fem læsekonsulenter, en i hvert område.

Formålet er at inkludere alle med læse-skrivevanskeligheder, herunder ordblinde, og det mål skal nås ved at styrke indsatsen i områderne og på skolerne.

Forslaget er selvfølgelig mere omfattende end de tre linjer – du kan læse det her:

Hvor kommer KLF ind i billedet?

KLF har afgivet et høringssvar:
KLF er enige i, at der er brug for en generel indsats på skolerne for at løfte ambitionen om at inkludere alle. Samtidig er KLF meget skeptisk i forhold til, om der er afsat nok midler til at leve op til de ambitioner, der er i forslaget. Den del af høringssvaret tror jeg, alle medlemmer af KLF vil kunne nikke til.

Kort fortalt vil Københavns Kommune bruge 5,7 millioner om året på indsatsen. Er det meget eller lidt? Til sammenligning bruger Aarhus det dobbelte. Og de har godt en tredjedel færre elever.

Størsteparten af de 5,7 millioner går til ansættelser i områderne. Tilbage er der omkring 30.000 kr. til hver skole. Om året. Til en styrket indsats!

Men… Den første del af forslaget, at lukke læseklasserne, forholder høringssvaret fra KLF sig ikke til. Ikke med en stavelse.

Du kan læse KLF’s og andres høringssvar her.

Hvis jeg var politiker i Børne- og Ungdomsudvalget, så ville jeg tænke, at det betyder, at KLF er enige i at overgå til 100 procent inklusion.

Og det er lige der, jeg synes kæden ryger af, for mener vi faktisk det?

Jeg oplever, at vi lærere er blevet bedre. Der er mere sikkerhed om læseundervisningen end for 10+ år siden. Vi ved mere om vanskeligheder med læseindlæring. Der er ny og bedre teknologi. Folkeskolen er på vej i en inkluderende retning. Men er vi fremme?

Jeg oplever også, at vi engang imellem har elever, der slås så meget med læsningen, at det bliver svært for dem at deltage. At klasserne er meget store, ikke mindst i indskolingen. At der kan være meget langt til den forjættede teknologi. At der ikke er så mange lektioner med to lærere, som man kunne ønske sig. At der kan være flere lærerskift, end godt er. At det, især i anden halvdel af elevernes skolegang, hvor tekst bliver altafgørende, kan blive svært som lærer at nå rundt om det hele. Især nå rundt om de elever, hvor motivationen ryger fordi læsningen står stille. Forberedelsestiden lægger heller ikke ligefrem op til detaljeret fintænkning

De elever, der bakser mest med skolen, er dem, der har sammensatte vanskeligheder.

Ordblinde der samtidig har en smule ADHD/ADD, har hukommelsesvanskeligheder, noget med de eksekutive funktioner, tosprogsvanskeligheder eller noget med det kognitive. Listen ”ordblindhed og noget andet” er desværre lang og desværre også meget overset, men helt afgørende i denne sammenhæng. Det kan du læse om her.

Børn med sammensatte vanskeligheder har, som jeg oplever det, mindst lige så meget brug for et særligt tilbud, som børn der går i forskellige ’Gruppe 3’-skoler. ADHD og så videre.

Jeg arbejder i læseklasserækken på Blågård Skole, men mit ærinde her er ikke at kæmpe for lige præcis det. Hvis du er interesseret i brugernes synspunkter på læseklasserne, ligger der en stribe høringssvar om det i ovenstående link.

Mit ærinde er at prøve at rejse en debat om, hvorvidt KLF har indtaget det rigtige standpunkt.

Jeg går ind for inklusion, ikke mindst af ordblinde, det bør være det overordnede generelle mål. Men er vi så langt? Er vi sikre på, at det er det bedste for alle? Eller kan vi allerede nu forudse, at der er elever, og dermed lærere, som får svært ved at komme i mål?

Det vil jeg opfordre foreningen til at tage en ekstra overvejelse på.

Kommentar fra Katrine Fylking og Janne Riise Hansen, formand og næstformand i KLF:

Det politiske arbejde med at finde de bedste løsninger for læse- skrive- og ordblindeindsatsen i København er stadig i proces, og Københavns Lærerforening arbejder ikke for en lukning af læseklasserækkerne. Københavns Lærerforening arbejder for det bedste skoletilbud til alle elever – også dem med læse- skrive- og ordblindeudfordringer. 

Arbejdet for de bedste vilkår for elever med læse- skrive- og ordblindeudfordringer blev igangsat i 2021 på grund af et stærkt faldende elevtal til læseklasserækkerne. Der indledtes et arbejde i forhold til at udarbejde en samlet plan for læse- skrive- og ordblindeindsatsen forud for en eventuel ændring i læseklasserækkerne. Mange interessenter har igennem de sidste år været involveret i dette arbejde, blandt andet alle de involverede skoler og faglige organisationer, herunder Københavns Lærerforening. Københavns Lærerforening har også igennem hele forløbet været i dialog med Johan Elkjær, og senest er han også blevet inviteret til møder med formandskabet i forbindelse høringssvaret og indsatsen. Det håber vi, at han vil takke ja til.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.