Nu er den her. Bogen ”Skolens demokratiske tilstand”, som er skrevet af Keld Skovmand, Mette Frederiksen og Lene Tanggaard, udgivet i samarbejde med KLF og med forord af formand Katrine Fylking. Ideen til bogen, som handler om skolen og demokrati, blev grundlagt på et mini-lærermøde.

Skolen er den væsentligste samfundsinstitution, når det gælder om at opdrage til demokrati og selvstændig kritisk tænkning. Demokrati er ikke blot en styreform, men også en livsform og derfor et pædagogisk anliggende. Lærerne har dermed en vigtig samfundsopgave med at omsætte vores demokratiske værdier til pædagogisk praksis og gøre dem levende for eleverne.

Hvis vi ønsker at medvirke til skolens og samfundets demokratiske fornyelse, må vi overveje, hvordan vi underviser i demokrati, øver os i demokrati, og hvordan vi dermed også videreudvikler demokratiet – både som livsform og styreform.

I Københavns Lærerforening tog vi fat på denne debat på et mini-lærermøde på vores årlige internat for tillidsvalgte. Her nåede vi omkring samfundets, skolens, pædagogikkens, undervisningens og arbejdspladsens demokratiske tilstand ved hjælp af gode oplægsholdere og nye samtaleformater. Oplægsholderne – Clement Kjærsgaard, Helge Hvid, Lene Tanggaard, Mette Frederiksen og Keld Skovmand – og de deltagende tillidsvalgte arbejdede i fællesskab med at give bud på gældende værdier for skolens demokrati. De væsentligste pointer og erfaringer fra arbejdet er samlet og videreført i denne bog.

I Københavns Lærerforening vil vi arbejde videre med de demokratiske udfordringer og integrere det i vores politiske arbejde.

Vi håber, at vi med bogen kan være med til at sætte fokus på skolens formål og danne nye rammer for lærernes vigtige samfundsopgave med at forberede kommende generationer til at videreføre og forny demokratiet.

På Folkemødet har vi en debat om skolen og demokratiet, hvor mange af bogens bidragsydere deltager. Debatten hedder ”Folkestyret tilbage til folkeskolen” og finder sted på fredag 16. juni fra kl. 14:00-14.50 i G23 - Lærernes Hus.

Bogen kan købes gennem Hans Reitzels Forlag.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.