SF i København mener, at beslutningen om hvordan dansk som andetsprogs-timerne fordeles, skal tages ude på skolerne ud fra elevernes behov og indenfor lovgivningens rammer, så elevernes retskrav opfyldes. Læs Klaus Myginds indlæg her.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Jeg har også fået henvendelser om, at det ikke er gennemsigtigt, hvordan ressourcerne fordeles og at der er kritik af, at elevernes retskrav ikke bliver overholdt.

LÆS OGSÅ: Lærerkritik af sprogstøtte: Det har sejlet rundt i flere år

Jeg er ved at forberede en række politikerspørgsmål til forvaltningen for at få situationen belyst. Da jeg var skoleleder på Hellig Kors Skole og Blågård Skole 1998-2012, var vi meget påpasselige med at tilrettelægge dansk som andetsprog undervisningen efter elevernes behov og sikre, at Da2 både var integreret i fagene, og at der blev arbejdet med at forberede eleverne til undervisningen, så de fik forforståelse mm. for, hvad der skulle ske i undervisningen.

Der ligger et stort ansvar på skoleledelsen, trio og skolebestyrelsen på den enkelte skole for at sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt. Jeg støtter fortsat, at skolerne har frihed til at tilrettelægge det bedst muligt. Det ser ud som om, at vi ikke har fastholdt og videreudviklet skolernes kompetencer på dansk som andetsprog. Det skal vi løfte politisk.

Vi bør som kommune hele tiden have tilbud om kurser til lærere og pædagoger, så de kan tænke dansk som andetsprog ind i undervisningen, og vi skal på hver skole have enkelte medarbejdere med faglig kompetence og vejledningskompetence på området. Jeg forventer ligeledes, at skolernes arbejde med sprogskompetencer generelt og dansk som andetsprog er centralt i udviklingssamtalerne mellem skoleledelse og områdecheferne og at skolebestyrelserne har emnet oppe hvert skoleår.

Det er relevant, at skolelederne redegør for, hvordan de har budgetteret med ressourcerne indenfor dansk som andetsprog, når skolebestyrelserne skal godkende skolens budget. Jeg kan være bange for, at opmærksomheden på dansk som andetsprog er druknet i de mange andre krav, der stilles til skolerne. Det duer ikke og det er et skolepolitisk problem. København skal leve op til lovgivningen, men SF ønsker frihed på skolerne til at løse det bedst i forhold til de konkrete elever på skolen.

Følg KLF på Facebook

Tilmeld klfnet's nyhedsbrev

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.