Spørgelysten var stor, da professor, Lene Tanggaard, og formand for KLF, Katrine Fylking, deltog i en debat om dannelse i skolen under overskriften ”Ny folkeskolelov – er der stadig plads til dannelse?”. Debatten fandt sted på Lærfest-messen i Bella Center.

Såvel professor, Lene Tanggaard, som formand for Københavns Lærerforening, Katrine Fylking, var fortalere for færre mål og ingen nationale tests, mere fokus på fagenes formål og større frihed i undervisningen.

Katrine Fylking sagde blandt andet:

- Det er stort, at der er sat gang i arbejdet med at ændre folkeskoleloven og hele arbejdet med det, som kaldes for fagfornyelsen. For det samfund, vi ønsker, grundlægges i folkeskolen. 

Katrine har høje forventninger til arbejdet og mener, at det er rigtigt at se på dele af folkeskoleloven og på Fælles mål, der er brug for en større ændring af. Hendes ønske er, at der kommer mere fokus på pædagogik og didaktik, og at man dermed styrker hele dannelsesaspektet i folkeskolen.

- Overordnet håber jeg, at der kommer fokus på kvalitet og ikke alene på output og måltal. Jeg håber, at der bliver mere rum til at undervise og være i nuet, hvor man møder eleverne i deres virkelighed. Det vil skabe langt større glæde hos eleverne i skolen.

Men ændringer tager tid, og der er nogle kriterier, der skal være til stede for, at det kan lykkes: 

  • Fokus på kerneopgaven. Undervisning i fagene er det centrale – og alle fag skal bidrage til dannelsesaspektet
  • Forståelse og respekt for det store og stærke fællesskab, som skolen er
  • Tillid til og respekt for de professionelle – der er brug for et langt større professionelt råderum
  • Faglig udvikling nedefra – styrke faglige fællesskaber og lærerkollegiet
  • Reduceret mistrivsel blandt børn og unge
     

Professor på Aalborg Universitet, Lene Tanggaard, kom i sit indlæg ind på blandt andet dannelsesaspektet og det nye læreplansarbejde i folkeskolen.

Det nye er, at vi ikke længere skal have læreplaner, men fagplaner. Det lyder måske ikke som den store forskel, men det er der. For nu er det fagene, der er udgangspunktet, og ikke elevernes læreprocesser. Eleverne skal naturligvis stadig lære, og der skal være en faglig ramme for fagene. Men det giver større frihed til at fordybe sig og være til stede, hvis vi bliver optaget af noget. Og det er her dannelsen ligger.   

Debatten blev modereret af John Rydahl fra Religionslærerforeningen, der også bidrog med spændende input fra religionsundervisningens status i skolen over tid. 

Debatten var arrangeret af Folkekirkens Skoletjeneste og Religionslærerforeningen. 

Lærfest er en stor fysisk fag - og salgsmesse om skole, læremidler og god undervisning. Lærfest'24 blev holdt 13.-14. marts i Bella Center.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.