Oprindeligt var sygeundervisning tiltænkt børn med fx kræft, der ikke kunne komme i skole. Men i dag er det primært børn med psykiske udfordringer, der bruger muligheden. Lærer i sygeundervisningen, Annette Fur, betegner sygeundervisning som ”det mest meningsfulde job i verden”.

Den bydækkende sygeundervisning i Københavns Kommune omfatter 16 udkørende lærere og dækker samtlige folkeskoler i København - fra Tingbjerg til Ørestaden - med undtagelse af specialskolerne. Udover at undervise børnene hjemme i deres egne trygge rammer, udfører lærerne brobyggende arbejde på skolerne.

- Sygeundervisning er et superværdifuldt tilbud til de elever, der har det allersværest i København, fortæller næstformand i KLF, Janne Riise Hansen. Fordi de dygtige lærere i teamet har rigtig mange års erfaring og ekspertise med netop denne type elever, formår de at hjælpe de sårbare elever videre i systemet.

Lærer i sygeundervisningen, Annette Fur, uddyber:

- Eleverne kommer ind i sygeundervisningen på et tidspunkt, hvor de har det rigtig, rigtig svært. Skolerne har prøvet alt, hvad de kunne, men har ikke mulighed for at hjælpe barnet eller den unge videre. I sygeundervisningen har vi andre rammer, fordi vi kun har en elev ad gangen. Vi kan møde barnet/den unge, hvor det er uden at skulle forholde os til andre børn/unge.

En stor forskel for hele familien

Når et barn ikke kan komme i skole, rammer det ikke bare barnet, men hele familien. Lærerne fra sygeundervisningen har mange gange oplevet afvisende elever og magtesløse forældre.

- Som regel vil børnene gerne skolen, men kan af forskellige grunde ikke. Sygeundervisningen holder deres undervisning vedlige og stiller krav til dem, fordi de skal være klar om morgenen, så der kommer noget normalt ind i den unormale tilstand. Og familierne er supertaknemmelige, forklarer Annette Fur.

En af de muligheder, lærerne i sygeundervisningen gør brug af, er at tage udgangspunkt i elevernes særinteresser – det kan fx være Taylor Swift eller dinosaurer - og tilrettelægge undervisningen omkring dem. Det fanger elevens interesse og giver grobund for succes.

Sygeunderviserne agerer også bindeled mellem skole og familie ved fx at inkludere eleven i et gruppearbejde online, hvor eleverne skriver i samme dokument, eller ved at invitere få klassekammerater hjem til eleven med elevens samtykke.

Sygeundervisning virker

Sygeundervisningen hjælper ca. 100 børn om året, og succesraten er stor, for det lykkes altid at hjælpe børnene videre i livet.

Onsdag 6. december skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til et forslag om at lægge sygeundervisningen ud på de enkelte skoler. Men det vil være helt forkert ifølge Janne Riise Hansen.

- Skolerne har i forvejen gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe disse børn på vej. Sygeundervisning er sidste mulighed. Derfor vil de få millioner kroner, der samlet vil blive tilført skolerne, ikke ændre på skolernes muligheder for at hjælpe børnene. Herudover vil det faglige fællesskab og ekspertise som sygeunderviserne har i deres nuværende team også forsvinde, hvis denne komplekse opgave skal ud på alle skoler.

Annette Fur supplerer:

- Skolerne kan ikke vide, hvor mange sårbare elever, de får i løbet af skoleåret, og kan ikke planlægge efter det. Vi kan frygte lappeløsninger og brug af vikarer uden den fornødne erfaring og ekspertise til at stå i kriseramte hjem. Det er ikke fair for nogen. 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.