"I 2017 konkluderede DTU og Realdania, at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet grundet manglende ventilation", skriver Radikale Venstres Jes Vissing Tiedemann. Han peger samtidigt på en løsning, som ifølge ham er enkel og billig.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Jes Vissing Tiedemann, børne- og ungdomsordfører for Radikale Venstre i Borgerrepræsentationen  

Selv om det er mere end 20 år siden, at jeg selv gik i skole, kan jeg stadigt huske, hvordan ilten og koncentrationen forsvandt i løbet af skoledagen. Og det har ikke ændret sig. I 2017 konkluderede DTU og Realdania, at 91% af de danske klasselokaler har problemer med indeklimaet grundet manglende ventilation. Det har konsekvenser for elevernes indlæringsevne og sundhed. Og behovet for at forbedre indeklimaet er kun blevet yderligere forstærket af COVID-19-pandemien. Her er hyppig udluftning en af de ting, der kan være med til at mindske risikoen for smittespredning. Derfor er det endnu vigtigere, at vi får prioriteret et bedre indeklima på skolerne, når partierne bag budgetaftalen for 2021 her i uge 12, skal blive enige om hvordan vi prioriterer de midler, som kommunens forvaltninger ikke fik brugt i 2020.

Man kan forbedre indeklimaet på flere måder, men investeringer i energirenoveringer, der er eksperters minimumsanbefalinger, hvis man skal forbedre indeklimaet, er en omkostningstung løsning og koster i gennemsnit 1,3 millioner pr. skole. Samtidigt ved vi også, at indeklimaet selv på nybyggede eller renoverede skoler bliver udfordret i løber af skoledagen. Til gengæld kan indeklimaet enkelt og effektivt forbedres ved systematisk udluftning. Det ved de fleste lærere er en god idé, men det er nemt at glemme i løbet af en travl skoledag med mange undervisningslektioner.  

En enkelt løsning, der understøtter den jævnlige udluftning, er opsætningen af en sky-formet CO2-måler, der skifter fra blå til rød, når C02-niveauet i klasses overstiger de anbefalede niveauer. Med ‘skyen’ følger et undervisningssæt, som lærere kan bruge til at undervise eleverne i betydningen af et godt indeklima og gode udluftningsvaner. CO2-måleren sikrer sammen med undervisningsmaterialet, at udluftning bliver et fælles projekt. Eleverne bliver på skift ansvarlige for at holde øje med måleren og for at sørge for at lufte ud, når måleren bliver rød. ‘Skyen’ og undervisningssættet styrker således den fælles bevidsthed og sundhedsfaglig forståelse af vigtigheden af et godt indeklima og sikrer en hyppig og effektiv elevstyret udluftning.

Og løsningen er oveni købet billig og nem at implementere. For 431.000 kr. kan vi sikre 250 Københavnske skoleklasser en ’Sky’ samt tilhørende undervisningsmateriale. Det svarer til en tredjedel af den gennemsnitlige pris for energirenovering på en københavnsk folkeskole. Undervisningen i brugen af CO2-måleren kan varetages af en enkelt lærer, og understøtter med sit fokus på sammenhængen mellem indeklima og sundhed og trivsel desuden den obligatoriske timeløse sundhedsundervisning.

De foreløbige resultater af denne løsning peger på, at CO2-måleren i kombination med undervisningsmaterialet understøtter udluftningsrutiner, der kan halvere den daglige undervisningstid med dårlig luft, med bedre koncentrations- og præstationsevne for elever såvel som lærere til følge. Mit håb som radikal børne- og ungdomsordfører er derfor, at de andre budgetpartier vil støtte op om budgetforslaget, så vi kan sikre et bedre indeklima i de Københavnske folkeskoler til gavn for de københavnske elevers indlæring, trivsel og sundhed.