Hvordan kan KLF understøtte tillidsrepræsentanternes indsats for at sikre alle medlemmer af KLF gode arbejdsforhold?

Det var hovedtemaet for et møde for TR’er fra hele byen, der var samlet på biblioteket på Rentemestervej i Nordvest en regnfuld torsdag i november. Også det kommende valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening var på dagsordenen.

Større lokal indflydelse
De skolepolitiske vinder blæser lige nu i retning af større lokal indflydelse på undervisningen ude på de enkelte skoler. Både det folkeskoleudspil, regeringen har fremlagt, og den politiske debat blandt skolepolitikerne på Københavns Rådhus kredser om at sløjfe centrale bestemmelser og lægge mere ansvar og flere beslutninger på skolerne. Dertil kommer, at væsentlige dele af aftalen om arbejdstid i A20/A21 og lokalaftalen i København afhænger af indsatsen og samarbejdet på arbejdspladserne. Derfor er det helt afgørende, at alle TR’er i KLF føler sig klædt ordentligt på til at varetage medlemmerne interesser.

Temaet for dagens TR-møde var sammenhængskraften i KLF og spørgsmålet om, hvordan man bedst kan understøtte TR’erne i deres indsats på arbejdspladserne for medlemmernes vilkår. KLF er et fællesskab og en samlet forening, som skal arbejde for alle medlemmers interesser. Det sker i samarbejdet mellem KLF’s sekretariat, bestyrelsen og TR’erne over hele byen. På mødet blev det debatteret, hvordan man kan styrke den treenighed. Det blev f.eks. diskuteret, hvordan man bedst sikrer fremmøde både i faglig klub på arbejdspladserne og de fælles TR-møder i KLF. Mange TR’er er presset på tiden, og det kan være en udfordring, hvis der skal prioriteres mellem indsatsen blandt kollegerne på arbejdspladsen og de fælles møder med andre TR’er fra KLF.

På mødet blev TR’s vilkår drøftet i grupper, og der var mulighed for at give ideer og forslag til at skabe bedre sammenhæng i KLF og understøtte TR’s vigtige funktion på arbejdspladserne. De input vil blive brugt i bestyrelsens arbejde de kommende måneder for at udvikle og styrke KLF’s arbejde.

Valg til DLF’s hovedstyrelse
Mødet blev afsluttet med en præsentation af de kandidater, der er medlem af KLF, til det kommende valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Fra bestyrelsen opstiller KLF-formand og nuværende medlem af hovedstyrelsen, Katrine Fylking, samt Anders Kildahl Juul og Pernille Gaarde Bendix. Derudover opstiller Marianne Giannini som kandidat for børnehaveklasselederne over hele landet.
Det er hovedstyrelsen, der udgør ledelsen af Danmarks Lærerforening, og kandidaterne opfordrede i fællesskab til, at alle KLF-medlemmer bruger deres stemme for at sikre indflydelse i DLF. Hovedstyrelsen skal sammensættes for de næste fire år, og valget kommer til at foregå i perioden 23. november til 5. december. Alle stemmeberettigede medlemmer vil modtage en mail med link til afstemningen.

Læs mere her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.