Indtil videre er det slut med online undervisning på Teams for elever og lærere. For i dag kan folkeskolerne endelig få lov til at fylde alle klasselokaler op med elever og give dem undervisning i vante rammer. Det blev besluttet for bare tre dage siden, da alle Folketingets partier på nær Ny Borgerlige vedtog en yderligere genåbning af Danmark.

På grund af den korte tid til at planlægge elevernes tilbagekomst, er der stadig nogle klasser i København, der har et par dage med onlineundervisning tilbage. KLFnet har i en rundringning talt med 23 skoler i København. Her er ti skoler klar til at tage imod alle elever i dag, mens 13 venter med at fylde klasselokalerne op til fredag eller mandag i næste uge. 

På Peder Lykke Skolen har man eksempelvis lavet en konkret vurdering af hver enkel årgang i forhold til, om lærere og ledelse fandt det sundhedsmæssigt forsvarligt at lade eleverne komme tilbage i dag, fortæller skoleleder Lennart Kjellerup.

”Hvis man gerne vil starte fredag eller mandag, har jeg bedt om, at der kommer en begrundelse. Men det er op til den konkrete vurdering”, siger Lennart Kjellerup.

På Christianshavn Skole bliver det først på mandag, at alle elever er tilbage i klasseværelserne, oplyser skoleleder Anni Green Sandhagen.

”Vi glæder os til, at børnene kommer, men vi vil også gerne have, at lærere og pædagoger er klar på omstillingen,” siger hun. ”Så nu sørger vi for at få 9. klasserne til afgangseksamen, og så er vi klar”.

Holbergskolen: ”Vi gør det for eleverne”

På Holbergskolen har man valgt at få alle elever tilbage i dag, fortæller skoleleder Sune Schnack Rasmussen.

”Vi gør det, fordi det har været vigtigt for os at få eleverne tilbage. Vi har set, at de er blevet kede af det, når de efter en uge i skole skulle tilbage til undervisning på Teams. Jeg har også siddet med til møder i elevrådet og hørt, hvor meget de savner deres lærere og klassen”. 

Og meddelelsen om, at alle elever er tilbage i morgen, har også fået en varm modtagelse blandt elever og forælde, fortæller Sune Schnack Rasmussen

”Allerede et minut efter, at vi havde meddelt, at eleverne kunne komme tilbage, tikkede det første tak ind i min indbakke. Og siden er der bare kommet flere”, siger han. 

Sammen med blandt andet skolens tillids- og arbejdsmiljørepræsentant har Holbergskolen lagt en plan for genåbningen, der ifølge Sune Schnack Rasmussen sikrer, at det bliver trygt for lærere og elever at komme tilbage. Skoledagen for eleverne fra 5. til 9. klasse bliver fra 08.30 til 14.30, hvor undervisningen kommer til at foregå i stamlokaler med de samme lærere.

”Den største udfordring for os har været at sikre klasseboblerne i pauserne. Vi har løst det ved at dele skolens udendørsareal op i seks områder, hvor 0. til 6. klasse har pause på forskellige tidspunkter. 7. klasserne kommer til at bruge nogle udendørsarealer lidt udenfor skolen og 8. til 9. klasse har fået nogle loungeområder indenfor. Lærerne har også fået tildelt pauseområder efter årgange, og vi har hyret ekstra vikarer ind, som blandt andet kan være sammen med eleverne udendørs i nogle af pauserne, så lærerne på skift også kan få nogle pauser,” fortæller skoleleder Sune Schnack Rasmussen.

Rådmandsgades Skole: ”Politikerne glemmer, at der er en virkelighed derude”

På Rådmandsgades Skole byder man også alle elever velkommen i morgen. Men her havde man ellers gerne ville vente med at åbne, fortæller skoleleder Martin Wåhlin.

”Vi hørte det først i pressen og tænkte, ’det her er vanvittigt, vi skal da først åbne mandag’. Men børne- og ungdomsforvaltningen var overbegejstret for muligheden for at åbne allerede torsdag, så vi har set det som en skal-opgave,” siger han.

På Rådmandsgade Skolen har man talt med personalet og spurgt, om alle var klar til at få alle eleverne tilbage. 

”Og det var vi. Vi har gjort, ligesom vi så ofte har gjort under corona: Knebet ballerne sammen og omstillet os. Men jeg synes, det havde været rimeligt over for personalet at lade dem færdiggøre den uge, de havde planlagt. Vi har også stadig sårbare børn, som vi ikke kan fortælle om de nye restriktioner endnu”, siger Martin Wåhlin.

”Jeg synes politikerne glemmer, at der er en virkelighed derude,” siger han.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.