Der tegner sig et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) for at give skolelederne mulighed for at konvertere dele af den understøttende undervisning til en to-voksenordning.

 

Når BUU samles onsdag 24. februar, skal udvalget tage stilling til et medlemsforslag fra SF, Enhedslisten, Konservative og DF, der giver skolelederen kompetence til at reducere antallet af timer med understøttende undervisning og erstatte med to-voksenordning i enkelte undervisningstimer.

Et lignende medlemsforslag blev nedstemt i december, da SF ikke stemte for Enhedslistens og Konservatives forslag. Ifølge Klaus Mygind, SF, handlede det dengang om, at forslaget ikke sikrede fritidshjemmene økonomisk dækning, hvis der skulle blive brug for øget åbningstid. Nu er SF medforslagsstiller, og forslaget indeholder krav til, at skolelederen ikke kan påføre fritidshjemmene merudgifter, som følge af konverteringen af undervisningen, ”...uden, at fritidshjemsorganisations ledelse er indforstået med det”, som det lyder i forslaget, der kan læses her.

Klfnet.dk har talt med Jan Andreasen, Socialdemokraterne, der fortæller, at han forventer at stemme for forslaget på onsdag. Dermed er der flertal i Børne- og Ungdomsudvalget for medlemsforslaget.

Forvaltningen er bekymret for forældre- og lærerpres på skolelederne

Forvaltningen skriver, i et åbent notat til medlemsforslaget, at man ikke anbefaler at give skolelederen den kompetence, som områdechefen forvalter for Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt ”at der ikke generelt gives tilladelse til at nedsætte undervisningstiden, men at tilladelsen gives efter konkret vurdering af et særligt behov i enkelte klasser eller enkelte årgange”.

I notatet fra forvaltningen fremgår det også, at der er en bekymring for, at skolelederen kan komme under pres fra fx forældre og lærere:

”Ønsket om kortere skoledage er udbredt blandt både forældre og lærere. Skolelederne vil derfor kunne komme under et stort pres for at gøre dagene kortere, også selvom det ikke nødvendigvis vurderes at være det fagligt rette at gøre for at opnå intentionerne i folkeskolereformen, fx om en mere varieret skoledag,” fremgår det af notatet. Læs notatet her.

Klfnet.dk følger op på afstemningen onsdag.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.