Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation vedtog torsdag i sidste uge, at kommunen skal søge Undervisningsministeriet om fritagelse fra de nationale tests i år.

Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen er en glad mand. Torsdag i sidste uge blev hans forslag om de københavnske skolers fritagelse fra de nationale tests vedtaget af et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation.

Oven på et skoleår, der indtil videre har budt på nødundervisning og onlineundervisning i en lang periode, er grundlaget for at gennemføre de nationale tests ikke længere tilstede, vurderer Gorm Anker Gunnarsen. Derfor stillede han forslaget om skolernes fritagelse fra nationale tests i Københavns Borgerrepræsentation. Og han er godt tilfreds med den store opbakning til fritagelsen:

Budskabet fra skolerne om at sætte trivsel ind som motor for at løfte fagligheden i foråret trængte igennem til et klart flertal. Jeg regner med, at Jesper Christensen (børne- og ungdomsborgmester, S., red.) kan fremføre kravet med stor vægt i undervisningsministeriet.

Selvom Socialdemokratiet bakkede også op om medlemsforslaget fra Enhedslisten, betyder det ikke, at de nationale tests er dømt helt ude fremover. I et skriftligt svar til KLFnet skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen:

”Hos Socialdemokratiet støtter vi grundlæggende tanken om nationale tests. Det er vigtigt for både skolerne og kommunerne at have en form for overblik over, hvordan fagligheden udvikler sig på de enkelte skoler og i de enkelte klasser. Men det har været et helt særligt skoleår i år under vanskelige vilkår med Corona og fjernundervisning.”

Og det var netop de særlige omstændigheder i indeværende skoleår, der har gjort, at socialdemokraterne også stemte for forslaget torsdag.

”Det har givet eleverne både et fagligt og et socialt efterslæb. Det er vigtigt, at begge dele bliver indhentet. Når skolerne åbner igen, bør det største fokus i første omgang være på elevernes trivsel og klassefælleskab. Som situationen er nu, vil de nationale tests næppe give et dækkende eller sammenligneligt billede af det faglige niveau. Derfor bør de være frivillige at gennemføre i år, så de enkelte skoler selv kan vurdere, hvad der giver bedst mening for dem i forhold til at sikre, at eleverne fagligt set kommer bedst muligt videre.”

I Københavns Lærerforening har pædagogisk udvalg sendt et åbent brev til Børne- og Ungdomsudvalget om de Nationale tests. I brevet opfordrer Københavns Lærerforening til at medlemmerne af udvalget tager stilling til skolernes brug af nationale test. Du kan læse hele brevet her.

Fakta:

I skoleåret 2020/2021 skulle skolerne egentlig have taget de obligatoriske nationale test i perioden fra den 1. marts til og med den 30. april. Elever, der var forhindret i at gennemføre test i denne periode, skulle have taget erstatningstest i perioden fra den 21. maj til og med den 7. juni.

Perioden forlænges nu, så skolerne i år frit kan gennemføre nationale test i hele perioden fra den 1. marts til og med den 11. juni.

Københavns Kommune vil nu tage kontakt til Undervisningsministeriet for at fritage skolerne fra de nationale test i dette skoleår.

Kilde: UVM.dk

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.