Politikere, journalister, meningsdannere og fagforeningsrepræsentanter har igen i år livligt debatteret på Folkemødet på Bornholm. Københavns Lærerforening var selvfølgelig med, og skrev løbende dagbog og sendte videoer til klfnet.dk.

Fredag d. 12. juni klokken 10.30

Fredag d. 12. juni klokken 12.00

Fredag d. 12. juni klokken 15.00

VIDEO: Hvorfor er KLF til Folkemødet på Bornholm?

Fredag d. 12. juni klokken 20.00

Lørdag d. 13. juni klokken 11.30

VIDEO: KLF mingler på Folkemødet

Lørdag d. 13. juni klokken 16.30

Hvordan ser god undervisning i folkeskolen ud - og hvordan får vi mere af den? Det var titlen på oplægget hos EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. De havde samlet et panel med repræsentanter for lærere, ledere, elever og forvaltning. Og igen var det interessant at opleve, at når de forskellige parter bringes sammen til diskussion - og de faktisk lytter til hinanden - så bliver vi alle sammen klogere. Så er der enighed om, at hvis der skal være mulighed for udvikling i folkeskolen, så skal der samarbejdes.

Lederne skal levere god ledelse, lærerne skal bruge deres didaktiske viden og i øvrigt tilbydes kompetenceudvikling, og eleverne vil gerne inddrages. Der skal skabes en kultur for udvikling på den enkelte skole. EVA fremhævede, at god undervisning handler om et godt læringsmiljø, gode læringsmål og feedback. Og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal fremhævede, hvor vigtig lærerens lærerpersonlighed er. Læs selv mere i rapporten, der er lavet af Kristine Cecilie Zacho Pedersen hos EVA.

- Nina Boertmann, bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening

Lørdag d. 13. juni klokken 18.00

VIDEO: ABC om, hvorfor det er vigtigt, at lærerne er tilstede ved Folkemødet

Lørdag d. 13. juni klokken 19.30

Vi gik ind i en workshop i KL’s telt. Den handlede om især italesættelser, dialog og diskurser. Hvad skaber virkeligheden. Egentlig var vi måske mest på udkig efter en kaffe eller en gratis fadøl - vi var under alle omstændigheder endt i fjendens lejr.

Som et eksempel hørte vi, at lærere over 60 år har fået 26 ekstra fridage. Dette skulle være blevet vedtaget i 1922!? Disse ukorrekte fakta fik os selvfølgelig op af stolene.

Efter oplægget havde Peter, Kjell og jeg en længere samtale med en KL-delegeret, der viste sig som en af (hvis ikke den absolutte) hovedarkitekterne bag lærerlockouten og den iscenesættelse, alle dengang følte der var tale om.

Vi fik et indblik i, hvad der dengang foregik bag KL’s kulisser, sammen med en analyse af egen lejr og vores formands styrker og svagheder, set fra et rådgivningsorgans side og formuleret af en nøgleperson meget tæt på magtens centrum. Alt var på et splitsekund meget oplysende - og også lidt uhyggeligt.

- Jørgen Andreasen, TR Valby Skole

Lørdag d. 13. juni klokken 22.00

Søndag d. 14. juni klokken 11.30

VIDEO: Folk tror, vi har verdens dyreste folkeskole

Søndag d. 14. juni klokken 17.30