Hvem skal tegne Københavns Lærerforenings profil og hvordan skal der arbejdes i bestyrelsen i den kommende periode? Og hvem skal repræsentere KLFs medlemmer i kongressen? Det skal afgøres på onsdag, så brug din stemme!

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Der er helt nyt formandskab – nye kvinder på dæk – og det håber jeg kan skabe rum for en fortsat styrkelse af KLFs profil både udadtil og indadtil.  Der skal nu skabes plads og rum til at Katrine Fylking og Janne Riise Hansen sammen med den nyvalgte bestyrelse kan sætte nye skibe i søen, og måske arbejde med nye rammer for hvordan medlemmerne får mest muligt ud af deres stemme og samtidig oplever inddragelse og en styrket klar og tydelig kommunikation.

Måske skal der gøres op med plejer og i stedet tænkes i hvordan vi kan udnytte kræfterne endnu bedre og gøre arbejdet på en anderledes måde? Er det for eksempel mest hensigtsmæssigt at have to udvalg (et fagligt og et pædagogisk) med hver deres formand, og rummes alle medlemsgrupper i disse fora? Hvordan kan der uddelegeres således, at flere i bestyrelsen kan tage ansvar og delagtiggøre sig i at tænke strategisk, visionært og samtidig være med til at løfte de bundne opgaver der skal løses? Janne var inde på i sin valgkampagne, at der skal gøres mere end at demonstrere. De sociale medier fylder mere og mere og jeg er enig i, at her er der også et potentiale. Vores nye formand Katrine Fylking er god til at opdatere sine sociale medieprofiler og kommunikere omkring hvad hun deltager i, samt hvilke resultater der opnås. Det samme kan gøre sig gældende i en større medlemsinddragelse af alle grupper i foreningen. Mange, er meget til stede på de sociale medier, og det er oplagt at indtænke, som en del af den kommunikative strategi, at alle kan føle sig inkluderet og hørt i deres fagforening. Med de sociale medier, er der samtidig mulighed for at få tilkendegivelser omkring emner, meninger og holdninger, så KLF har fingeren på pulsen.

Jeg har gjort en indsats i at melde mig selv på banen som TR, ved at deltage i pædagogiske udvalgsmøder og således opdatere min fagforening på hvad der rør sig på vejledningsfeltet. Det gjorde jeg fordi uddannelsesvejlederne, som en mindre medlemsgruppe, ikke er inkluderet i områdemøder, og hvordan får vi og andre mindre grupper ellers adgang på en kontinuerlig måde til formandskabet og resten af KLFs bestyrelse? Jeg tror det er vigtigt, at alle medlemmer får adgang til både formand og næstformand, og det fysiske møde med den direkte dialog kan noget helt særligt. Lars Sørensen og Inge Thomsen var på en hel del skolebesøg, og det er en vigtig måde at holde en tæt kontakt også selvom KLF er en stor og talrig fagforening. Jeg tror dog også, at de virtuelle møder har et potentiale, et såkaldt ”sescond best”, hvor der måske kunne oprettes et spørgeforum, lidt á la folketingets spørgetime, hvor man som medlem kan få adgang til formandskab og bestyrelse, så aktuelle og vigtige problemstillinger kan få plads ift. hvad der rør sig rundt om på folkeskolerne, på Sosu, i PPR, i UIU og i UU osv. Det kunne være en inddragende måde at få mere dialog sat i spil omkring hvad der optager medlemmerne og lade det skabe grundlag for hvilke forskellige problemstillinger bestyrelsen skal have øje for, når der skal planlægges, forhandles og tales med politikere og forvaltning.

Jeg vil gerne være med til at tænke i nye baner i en foranderlig tid med store økonomiske udfordringer. Omprioriteringsbidraget blev ved hård og massiv modstand fra os ”på gulvet” omdannet fra 4% til 2%, men der er fortsat en økonomisk tommelskrue om livet på kommunernes pengekasse.  Regeringen har netop besluttet, at besparelserne i det offentlige fastholdes, og hvor efterlader det os i den offentlige sektor, hvis der hele tiden skal spares? Der er, med andre ord, rigeligt at kæmpe for og sammenholdet med andre fagforeninger må og skal styrkes eksempelvis ift. Budgetloven og de konstante besparelser der udmeldes i København som konsekvens heraf. Det fælles åbne brev fra LFS og KLF, er et glimrende eksempel på hvordan der skal tænkes nyt og på tværs af faggrupper.

Bedre arbejdsvilkår for KLFs medlemmer, er en forudsætning for, at elever og unge lykkes bedst muligt, så der er alt at vinde for Københavns kommune! Et sundt og sikkert arbejdsmiljø burde heller ikke være et svært krav at stille, men en stram styring af de kommunale budgetter og forfejlede politiske reformer betyder, at netop arbejdsmiljøet er presset med et højere arbejdstempo og flere sygemeldinger til følge. Det kræver fokus og prioriteringer kommunalt og her skal KLF være en stærk stemme med gode veldokumenterede argumenter som modsvar.  

Jeg har mod på og lyst til at være en del af besætningen på bestyrelsesholdet, og som erfaren TR og kongresdelegeret, har jeg et godt kendskab til medlemmerne i bestyrelsen og mit kandidatur vil være en sund og brugbar kraft, der med diversitet løfter bredden i bestyrelsen. Jeg håber, at jeg får lov til at sætte mine styrker og ressourcer i spil til gode for alle medlemmer.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.