Kaffen og en halv croissant var ved at ryge i den gale hals, da jeg forleden læste et interview i Folkeskolen med skoleledernes formand Jeanne Jacobsen. Tilsyneladende mener Jeanne Jacobsen ikke, at muligheden for kortere skoledage og tolærerordning fylder noget hos folk. På hvis vegne taler skolelederformanden egentlig her?

Det åbne brev er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Kim Darving, folkeskolelærer, Skolen på Strandboulevarden

Kære skolelederforening i København

Folkeskolen.dk 20. august udtaler Jeanne Jacobsen, formand for Skolelederforeningen i København sig om den nyligt vedtagne ”frihed”, som Borgerrepræsentationen netop har vedtaget på baggrund af den corona-hjælpepakke, som undervisningsministeren og et bredt flertal i folketinget har besluttet. Indholdet i artiklen, giver udover en stor undren for afvisning af muligheder, anledning til følgende opklarende spørgsmål, som jeg håber I vil være med til at besvare:

Udtaler Jeanne Jacobsen sig på egne, bestyrelsens eller på samtlige skolelederes vegne, når hun er citeret for ”så skal vi til at bryde skemaer op igen” og ”det fylder slet ikke hos folk”?

Nu har vi i længere tid end et år været enormt fleksible, og så skal en muligheden for at afkorte en lang skoledag afvises som besvær med en lille skemaændring. Ville en konvertering af timer i beskedent omfang have været en god ide, hvis beslutningen fra Borgerrepræsentationen havde været truffet inden sommerferien?

Jeanne Jacobsen er også citeret for: ”Det fylder slet ikke hos folk – nu handler det om hverdagen og virkeligheden”. Hvem er ”folk”? Er det Jeanne Jacobsens egen fornemmelse, eller har hun indhentet erfaring fra forældre, skolebestyrelser, skolelederne, eller drøftet det med sine lærere og pædagoger i skolen? Jeg er meget forundret over den generalisering, som kommer til udtryk i artiklen. Det fylder da i den grad hos lærere og pædagoger i folkeskolen. Det har den seneste tid inden sommerferien da også tydeligt vist.

Som folkeskolelærer i København er det meget bemærkelsesværdigt at læse interviewet på Folkeskolen.dk. Opfattelsen hos undertegnede efter læsning, er at vores ledere ønsker en topstyret skole og at de giver en blank afvisning af muligheder, og end ikke vil gå i dialog med os lærere og pædagoger, for at gøre hverdagen og virkeligheden bedre for vores elever - særligt på bagkant af et meget usædvanligt sidste skoleår.

Jeg skriver til den samlede bestyrelse i skolelederforeningen med håb om at få klarhed over SKK´, altså vores lederes mening, for lige nu er det måske mig, der har misforstået indholdet, eller også har Jeanne Jacobsen eller journalisten ikke formået at få præciseret budskabet.

Venligst

Kim Darving, folkeskolelærer, Skolen på Strandboulevarden