Det går den gale vej med antallet af læreruddannede i klasselokalerne. På landsplan er andelen af lærere i folkeskolen uden læreruddannelse steget fra 10,3 procent i 2012 til 18 procent i 2019. I København er hver fjerde lærer ansat i folkeskolen uden læreruddannelse.

Det er bemærkelsesværdigt højt sammenlignet med de øvrige store byer i landet, hvor fx Aarhus – landets næststørste kommune – har 13,9 procent uden læreruddannelse ansat.

København ligger således på en kedelig 12. plads blandt landets 98 kommuner i Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse, der er foretaget for Danmarks Lærerforening i perioden 2012 til 2019. I Frederikssund, der topper listen, er hver tredje lærer ikke læreruddannet.

"Bekymrende og problematisk"

Lærerformanden i København, Lars Sørensen, mener, at tallene for landets største kommune er ”bekymrende og problematisk.”

”Vi har jo en læreruddannelse i København, hvor der hvert år kommer nyuddannede lærere fra, derfor burde det være muligt at kunne rekruttere læreruddannede til den københavnske folkeskole,” siger han.

Lars Sørensen mener, at en af forklaringerne er, at kommunen er for dårlig til at fastholde lærerne, der allerede arbejder i skolen. ”Det er nok fordi, man ikke føler sig taget godt nok imod, når man starter som lærer i København. Eller at man oplever, at der er andre kommuner, hvor rammerne er anderledes bedre,” lyder et bud fra KLF-formanden.

Han vurderer, at en del af løsningen på det stigende antal ikke-uddannede lærere er, at man i kommunen bliver bedre til at fastholde og rekruttere nyuddannede lærere.

”Jeg tror, at en af de mest afgørende ting er, at lærerne oplever at være en del af et fællesskab på arbejdspladsen. Det fælleskab, der er omkring samarbejdet om den enkelte klasse, og den enkelte elev er rigtig vigtigt. Det er ekstra vigtigt for den nyuddannede lærer, at det er dét, der har en solid prioritering i arbejdet. At være en del af et arbejdsfællesskab, som bliver et netværk både i forhold til arbejdsmiljøet, men også i forhold til at kunne levere den kvalitet, der er brug for.”

Faguddannede lærere til børnene

Hos forældrene i den københavnske folkeskole, ser man også på udviklingen med stor bekymring. Ifølge formand for Skole og Forældre i København, Kirsten Birk Lassen, har skolen brug for faguddannede lærere til at sikre elevernes muligheder for at lære og udvikle sig i skolen:

”Børn har man brug for nogle faguddannede lærere, der kan pædagogikken og didaktikken og som kan faget så godt, at de har det overblik, der skal til at kunne lære fra sig, inspirere og møde eleverne, der hvor eleverne er. Det kan man kun, når man har en faguddannelse,” siger hun.

Kirsten Birk Lassen mener, at antallet af ikke-læreruddannede i den københavnske folkeskole er alt for stort:

”Det er jo hver fjerde klasse, som sidder og modtager undervisning fra nogen, der lige så godt kunne være deres forældre.”

Hvad håber du, politikerne i København gør for at vende udviklingen?

”At de er med til at skabe nogle gode arbejdspladser i København. Det handler blandt andet om, at der er gode rammer og ordentlig forberedelsestid sådan, at lærere synes, det er attraktivt at søge til en københavnsk folkeskole,” siger Kirsten Birk Lassen, der samtidigt fortæller, at Skole og Forældre København vil sætte emnet på dagsordenen ved det kommende kommunalvalg til efteråret.

I Københavns Lærerforening er Lars Sørensen enig med Kirsten Birk Lassen.Opskriften er ordentlige rammer for arbejdet,” siger han.

Han tilføjer, at der samtidigt er et stort behov for at prioritere i lærerarbejdet. Det gælder både centralt fra forvaltningen side og lokalt ude på skolerne:

”Når man igangsætter indsatser og projekter centralt, så skal man samtidigt sørge for økonomien til dem. Det gælder også lokalt på skolerne, hvor man gerne vil en masse nyt hele tiden. Man har simpelthen for mange indsatser, men man mangler resurserne til dem. Det tror jeg, er det allervæsentligste for at fastholde folk, at man kun prioriterer de ting, man har økonomi til. Og der skal man prioritere med udgangspunkt i kernen i arbejdet – klassen og den enkelte elevs faglige, sociale og trivselsmæssige udvikling.”

"Det afgørende er høj faglighed, professionalisme og motivation"

KLFnet har forsøgt at få et interview med børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S). I en mail skriver han: 

”Vi skal have de bedst mulige undervisere i folkeskolen. Derfor skal vi være opmærksomme på udviklingen i andelen af læreruddannede, som er faldet i København og på resten af Sjælland de seneste år, og vi skal arbejde for at gøre det mere attraktivt at vælge lærervejen. Man skal dog være forsigtig med at drage sort-hvide konklusioner ud fra tallene alene. Det mest afgørende er en høj faglighed, professionalisme og motivation,” skriver han.  

Læs Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse her.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.