På opstilingsgeneralforsamlingen 20. februar præsenterede de KLF-medlemmer sig, der stiller op til valg til Københavns Lærerforenings bestyrelse og / eller som delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. Lars Sørensen og Inge Thomsen var eneste kandidater som henholdsvis formand og næstformand, og de var dermed valgt til yderligere to år på posterne.

Der er valg til Københavns Lærerforenings bestyrelse hvert andet år. I KLF vælges formænd og bestyrelse ved urafstemning for at give alle medlemmer mulighed for at få indflydelse. I andre DLF-kredse vælges både formænd og bestyrelse ved de ordinære generalforsamlinger ud fra den tanke, at det måske trækker større fremmøde til generalforsamlingerne.

Ved opstillingsgeneralforsamlingen i KLF for to år siden var processen meget omstændelig, fordi der var tre kandidater til formandsposten og fire til næstformandsposten. Det var mere enkelt i år, for det tog ikke ret lang tid at finde frem til formandsskabet – Lars Sørensen var eneste kandidat til formandsposten, og det samme gjaldt Inge Thomsen som næstformand, og de var dermed valgt allerede ved opstillingsgeneralforsamlingen.

Urafstemning på mange forskellige arbejdssteder

De øvrige bestyrelsesmedlemmer i KLF skal nu vælges ved urafstemning dels ude på de københavnske folkeskoler, dels på andre arbejdssteder hvor de ansatte er medlemmer af KLF. De omfatter hele 10 procent af foreningens medlemmer og kommer fra de private gymnasiers grundskoler, UU-vejledningen, Børne Center København, internationale skoler og SOPU (social- og sundhedsuddannelser: Sundhed, Omsorg, Pædagogik, Uddannelse) eller andre særlige arbejdssteder. 

De seneste år mens KLF var en selvstændig fagforening, var valgperioden på tre år ud fra den tanke, at det tager noget tid at komme ind i arbejdet og få overblik over de mange sager, som bestyrelsen behandler. Da KLF blev en almindelig kreds i DLF, blev valgperioden sat ned til to år, ligesom det er tilfældet i de øvrige DLF-kredse.

Taletidsbegrænsning for ubegrænset mange emner

Ved opstillingsgeneralforsamlingen i år var der indført taletidsbegrænsning, så formandskandidater havde hver 8 minutters taletid, bestyrelseskandidater 5 minutter og kandidater til DLFs kongres hver 3 minutter. Taletiden kunne kun udnyttes én gang, og kandidaterne kunne så bruge den længste taletid, når de præsenterede hvilke(n) post(er), de stillede op til. Med de mange kandidattaler bidrog taletidsbegrænsningen til en overkommelig afvikling af generalforsamlingen, omend det efter et par timer tyndede ud på stolerækkerne. 

De gennemgående emner, når kandidaterne præsenterede sig, var naturligvis ofte de samme, men nogle kandidater lagde særlig vægt på bestemte emner. Gennemgående temaer var dog den utilfredshed, der er med ikke at have en central arbejdstidsaftale, med Københavns Kommunes forkærlighed for målstyring, med det utilfredsstillende psykiske arbejdsmiljø, med topstyring på bekostning af lærernes professionelle råderum, med evindelige nedskæringer, med nogle lederes mangelfulde virke, med forringelser af medarbejderdemokratiet, med uløste inklusionsproblemer, med den stigende forekomst af vold og trusler og med kommunens passivitet i forhold til at gøre noget mærkbart ved mange stærkt kritisable arbejdsvilkår. 

Der blev omtalt mange beklagelige forhold, der modarbejder lærernes muligheder for at løse deres opgaver. Ros var der dog også til BUFs medvirken til at indgå en lokalaftale, omend den fortjener et løft. 

Kalender for valg – følg med på KLFnet.dk

Valget foregår elektronisk fra fredag 20. marts kl. 8 til onsdag 25. marts kl. 16. Resultatet kan ses på KLFnet.dk onsdag 25. marts efter kl. 18.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Ud over de to allerede valgte formænd skal der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter. Derudover skal der vælges 5 eller 6 kandidater som delegerede til DLFs kongres afhængigt af KLFs antal delegerede pr. 1. april i år. 

Kandidater til bestyrelsesvalget

Kvindelige kandidater ved valget til KLFs bestyrelse:

Katrine Fylking, Randersgades Skole

Janne Riise Hansen, Frejaskolen

Katrine Krebs, Sortedamskolen

Sussie Johansen, UU-vejledningen

Jessica Uebelin, Nørrebro Park Skole

Pernille Bendix, Bellahøj Skole

 

Mandlige kandidater ved valget til KLFs bestyrelse:

Claus Brandt Jakobsen, Nørrebro Park Skole

Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen

Peter Bugge, Heibergskolen

Thomas Poulsen, Grøndalsvængets Skole

Peter Jensen, Christianshavns Skole

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole

Casper Neistrup, Vibenshus Skole

 

Kandidater til valg som delegeret ved DLFs kongres:

Alle der opnår valg til bestyrelsen eller som suppleanter har en plads ved DLF-kongressen.

Næsten alle der stiller op til valg til bestyrelsen, stiller også op til valg til DLF-kongressen, hvis ikke de bliver valgt til bestyrelsen. Dog er Katrine Fylking allerede kongresdelegeret, da hun er valgt til hovedstyrelsen i DLF. Thomas Roy Larsen stiller ikke op som kongesdelegeret, hvis han ikke opnår valg til bestyrelsen.

 

Kandidater til en plads ved DLF-kongressen, som ikke stiller op ved KLFs bestyrelsesvalg:

Kira Schlifer, Randersgades Skole

Jacob Sønderby, Christianshavns Skole

Cristian Borch, Det Frie Gymnasiums grundskole

Johan Elkjær, Blågård Skole

Ceren Boran, Rådmandsgades Skole

Katrine Kristensen, Skolen i Sydhavnen

Lars Bechager, Skolen på Islands Brygge

Mads Peder Søe, Fensmarkskolen

Morten Petersen, UU-vejledningen

Rasmus Danielsen, Kirkebjerg Skole

Anders Juul, Charlottegården

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.