KLF’s formand, Katrine Fylking, lægger nu pres på Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg for at få sat gang i arbejdet med professionel kapital på kommunens folkeskoler.

I en henvendelse til udvalget skriver hun bl.a., at KLF’s medlemmer er utålmodige efter at tage hul på arbejdet.

”Erfaringerne fra andre kommuner, som har arbejdet målrettet med professionel kapital, er meget positive, og det er mit håb, at I i udvalget kan finde bred enighed om at se nærmere på mulighederne i arbejdet med professionel kapital”, skriver Katrine Fylking.

Katrine Fylking siger om henvendelsen til Børne- og Ungdomsudvalget:

”På vores generalforsamling sidste måned var der et stærkt ønske om at arbejde målrettet med professionel kapital. Det mundede ud i, at generalforsamlingen enstemmigt vedtog en resolution, som opfordrer til et samarbejde mellem kommunen og KLF om at styrke den professionelle kapital på de københavnske folkeskoler. Det er vigtigt for mig, at kommunens politikere får det signal fra generalforsamlingen og læser vores resolution. Det er baggrunden for min henvendelse til udvalget. Det er vigtigt, at vi kommer videre.”

I resolutionen fra KLF’s generalforsamling står der bl.a.:

”Arbejdet med professionel kapital i andre kommuner har påvist, at høj professionel kapital ikke kun hænger sammen med skolens ydre rammer eller elevgrundlag, men i høj grad også med samarbejdet og ledelsen på skolen. Herudover viser erfaringerne, at skoler med høj professionel kapital har bedre trivsel, mindre stress, højere loyalitet og mere tilfredshed med ledelsen. Sidst men ikke mindst oplever lærerne og børnehaveklasselederne også større kvalitet i undervisningen, klarere kriterier for kvalitet og en højere grad af samarbejde om undervisningen.”

Du kan læse hele resolutionen her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.