De seneste måneder med ændret skoledrift under Corona har trukket store veksler på tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på de fleste skoler i København, der sammen med skoleledelsen har fundet lokale løsninger i en svær tid. Derfor har Københavns Lærerforening bedt forvaltningen om en forhandling med opgørelse af den ekstra arbejdstid og kompensation til de tillidsvalgte. Forhandlingen starter i dag.

Corona-pandemien har i de seneste måneder sat sine spor alle steder i samfundet og ikke mindst på skolerne, der var blandt de første, som med kort varsel genåbnede under nye stramme retningslinjer. Det har krævet en masse omstillinger og nye måder at drive skole på, der har givet ekstra arbejde for ledelsen og de tillidsvalgte, mener formand for KLF, Lars Sørensen:

”Langt de fleste skoleledere har inddraget de tillidsvalgte i arbejdet med at lande fornuftige løsninger på skolerne i en svær tid, der har krævet ekstra meget for at få enderne til at hænge sammen.”

Derfor har Københavns Lærerforening bedt Børne- og Ungdomsforvaltningen om en forhandling om en opgørelse af den ekstra arbejdstid for den udvidede arbejdsopgave tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne har løst i de seneste måneder.

”Det er en ekstraordinære opgave, som de tillidsvalgte, på langt de fleste skoler, har løftet sammen med ledelsen i TRIO. Det bør kompenseres,” mener Lars Sørensen.

Forhandlingsmødet starter i eftermiddag.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.