Opdateret mandag 10. maj kl. 19.02 med oplysninger om salæret for advokatundersøgelsen af tidl. overborgmester Frank Jensen.

I efteråret, da MeToo bølgede ind over Danmark, og overborgmester Frank Jensen måtte træde af på grund af beskyldninger om seksuelle krænkelser, besluttede en enig borgerrepræsentation i Københavns Kommune, at der skulle gennemføres en sexismeundersøgelse blandt kommunens medarbejdere.

Undersøgelsen skulle ”afdække, hvor udbredt sexistisk kultur og adfærd er på Københavns Kommunes arbejdspladser.”  Pengene skulle findes i overførselssagen, der også bliver kaldet for Københavns ”lille budgetaftale.” Men da overførelsessagen var forhandlet på plads i marts, var der alligevel ikke penge til en sexismeundersøgelse, der i runde tal var budgetteret til en million kroner. Undersøgelsen er derfor blevet udskudt på ubestemt tid, oplyser økonomiforvaltningen til KLFnet.

I stedet kan man i Københavns nyeste trivselsundersøgelse se, at omkring to procent af Københavns medarbejdere, har oplevet seksuel grænseoverskridende adfærd på arbejdet. Men en trivselsundersøgelse er ikke meget værd, når man skal finde ud af omfanget af seksuel chikane, fortæller direktør for videnscenteret KVINFO, Henriette Laursen.

”I en kommune som København, hvor man har haft så alvorlig en sag, at den øverste leder har måtte gå af på grund af krænkende adfærd, er det vigtigt, at man får kastet lys over, hvilken kultur der i kommunen. Og her er faktisk en risiko for, at en trivselsundersøgelse kommer til at dække over seksuel chikane og sexisme, i stedet for at afdække problemet,” siger hun.

I Københavns Kommunes trivselsundersøgelse er medarbejderne blevet spurgt om, de ”indenfor de seneste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane i forbindelse med dit arbejde”. Men det spørgsmål er alt for bredt, siger Henriette Laursen og uddyber:

”Det bliver overladt til den enkelte medarbejder at definere, hvad seksuel chikane er. Vi ved fra forskningen, at det spørgsmål giver et meget lavt antal, der har oplevet grænseoverskridende adfærd. Hvis man derimod stiller konkrete spørgsmål, er der mange flere der har oplevet seksuel chikane”. 

PÅ KVINFO’s hjemmeside opfodrer videnscenteret blandt andet til, at man dropper det typiske spørgsmål ”har du været udsat for seksuel chikane?”. I stedet kan man spørger medarbejderne, om de ”har oplevet, at din krop, seksualitet eller udseende blev kommenteret på en måde, som du fandt stødende eller ubehagelig?” eller om ”nogen har forsøgt at tvinge dig til seksuelle handlinger?”

Danmarks største arbejdsplads skal have en sexismeundersøgelse

 Fordi partiet Frie Grønne ikke var i aftalen om Københavns Kommunes budget for 2021, har politiker Niko Grünfeld heller ikke været med under overførelsessagen, hvor der skulle findes penge til sexismeundersøgelsen. Men han var med til at bakke op om forslaget, da det første gang blev præsenteret i borgerrepræsentationen.

”Jeg er faktisk ret forarget over, at man ikke tager problemet mere alvorligt. Det virker som om, at intentionen om at undersøge den sexistiske kultur i Københavns Kommune var der, mens der var medieopmærksomhed. Med nu lader man det i stedet sive ud”, siger han.

”Det er en grundlæggende forudsætning for et godt arbejdsmiljø, at vi får undersøgt problemerne med seksuel chikane. Vi ved fra et efterår med MeToo, at det er et samfundsproblem. Derfor er det selvfølgelig også et problem på Danmarks største arbejdsplads. Vi ved også allerede, at det er et problem blandt lærerne”, siger han og henviser til KLFnet’s undersøgelse om seksuel chikane fra sidste efterår.

Her svarede en ud af ti lærere i København, at de havde oplevet seksuel grænseoverskridende adfærd på arbejdet indenfor de seneste tre år. Tallet stiger, jo yngre lærerne er – især blandt de unge, kvindelige lærere.

Socialdemokratiet: Andre tiltag er dækkende for manglende sexismeundersøgelse

KLFnet har forgæves forsøgt at få et interview med overborgmester Lars Weiss, man det har ikke været muligt. I stedet er redaktionen blevet henvist til Socialdemokratiets politiske ordfører Susan Hedlund. Hun forklarer, at sexismeundersøgelsen ikke er blevet til noget, fordi ”ingen partier bragte det på bordet” under overførelsessagen. 

”Til en overførelsessag kommer de involverede partier med de sager, som de synes er vigtige at finde penge til. Og der er ikke nogen, der har rejst sagen om sexismeundersøgelsen. Det er ikke alle forslag, der bliver til noget,” siger hun.

Susan Hedlund understreger også, at der er blevet sat mange andre initiativer i gang i Københavns Kommune, der skal være med til at bekæmpe seksuel chikane og sexisme i kommunen.

I overførselssagen blev der blandt andet fundet 1,8 mio.kr. til en klageadgang, hvor medarbejdere i kommunen anonymt kan henvende sig, hvis de bliver udsat for seksuel chikane. Derudover er der også sat en inklusionsmåling i gang, der skal undersøge, hvordan man får flere kvindelige ledere i Københavns Kommune, og Borgerrepræsentationens kultur omkring seksuel chikane og sexisme bliver også undersøgt.

”I Socialdemokratiet synes vi, at de initiativer, der er sat i gang, dækker os ind. Nu vil vi derfor gerne vente og så på, om det så også virker,” siger Susan Hedelund.

Københavns Kommune har for kort tid siden modtaget en bestilt advokatundersøgelse omkring de episoder, hvor tidligere overborgmester Frank Jensen er blevet beskyldt for seksuel chikane. Oprindeligt var der afsat 1,5 mio. kr. til undersøgelsen, men ifølge Økonomiforvaltningen har undersøgelsen kostet 3.2 millioner kroner.

Den mest udsatte gruppe bliver ikke spurgt om seksuel chikane

Når man bruger trivselsmålingen til at kigge på seksuel chikane, udelader man også en stor del af kommunens medarbejdere fra at fortælle om deres oplevelser med grænseoverskridende adfærd. I trivselsundersøgelsen for 2021 er der nemlig omkring 18.000 medarbejdere, der ikke har fået undersøgelsen tilsendt. Det er de mere løst ansatte medarbejdere som timelønnede og elever, der ikke modtager trivselsundersøgelsen.

”Det er ellers lige præcis dem, som vil være i allerhøjeste risiko for at blive udsat for seksuel chikane,” siger direktør for KVINFO, Henriette Laursen.

”Når man baserer sin viden på en trivselsundersøgelse, går man altså glip af et meget stærkt redskab til at forebygge seksuel chikane og ændre kulturen på arbejdspladserne,” siger hun.

Men politisk ordfører for Socialdemokratiet, Susan Hedlund, mener, at det vigtigste er at informere de mere løst ansatte om den nye klageadgang for seksuel chikane.

”Vi har også et ansvar for dem, der ikke arbejder så længe i kommunen. De skal oplyses om, at der er den her mulighed, hvis de oplever seksuel chikane. Og at man kan være anonym,” siger hun.

Københavns Lærerforening: Vi skal både behandle sexisme, chikane og mobning

Formand for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen, sad faktisk med i den arbejdsgruppe, der skulle udforme sexismeundersøgelsen. Gruppen nåede faktisk så langt, at de i marts havde et udkast til spørgerammen for undersøgelsen.

”Der ligger meget arbejde bag, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke bliver til noget,” siger han.

Lars Sørensen er også enig med KVINFO’s direktør Henriette Laursen i, at man ”ikke skal lægge for meget vægt på en trivselsundersøgelse.”

”Jeg forestiller mig, at hvis vi lavede en sexismeundersøgelse, så ville lærernes svar minde om det, der kom frem i KLFnet’s undersøgelse. Hvis altså ikke vi havde haft et år, hvor også lærerne har måtte arbejde hjemmefra og kommunikere via TEAMS,” siger han.

”Når det er sagt, så skal man tage trivselsundersøgelsen alvorligt, hvis der i flere år er tegn på et dårligt arbejdsmiljø. Og her fortæller mange lærere stadig, at de oplever mobning og chikane på arbejdspladsen. Derfor vil jeg gerne se problemet bredere. Seksuel chikane vil typisk være en del af en dysfunktionel arbejdsplads, hvor man også overskrider hinandens grænser på andre måder. Derfor skal vi arbejde henimod at skabe en arbejdskultur, hvor både offer og tilskuere tør sige fra overfor seksuel chikane, diskrimination og mobning.”

Faktaboks: Hvordan har Københavns Kommune tænkt sig at komme seksuel chikane til livs?

Den 14. april åbnede en anonym klageadgang i Københavns Kommune, hvor medarbejdere og ledere kan ringe anonymt, hvis de har oplevet seksuel chikane eller sexisme. Klageadgangen kan også rådgive om, hvordan man håndterer seksuel chikane eller sexisme på arbejdspladsen. Der er blevet sat 1,8 mio. kr. af til etablering og drift af klageadgangen i 2021

Københavns Kommune har også opdateret deres retningslinjer omkring krænkende adfærd på arbejdspladsen. Alle medarbejdere fik i januar en pixiudgave af politikken med lønsedlen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har også pålagt alle skole at revidere deres lokale retningslinjer inden sommerferien.

Københavns Kommune skal i gang med en inklusionsmåling, der skal undersøge hvordan man får flere kvindelige ledere i Københavns Kommune. Der er afsat 1 mio. kr. til undersøgelsen.

Blandt medlemmerne i borgerrepræsentationen er der også blevet lavet en arbejdsgruppe, der skal undersøge problemerne med seksuel chikane internt.

Kilde: Københavns Kommune

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.