I forrige uge blev der udsendt et hyrdebrev til samtlige kommunalbestyrelser i landet om kravene til basisundervisning i dansk som andetsprog til nyankomne elever i folkeskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har konstateret, at der er udfordringer med at overholde reglerne omkring undervisning i dansk som andetsprog. Desværre er Københavns Kommune et af de steder, hvor reglerne bliver brudt. Det skal vi have rettet op på.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Katrine Fylking, bestyrelsesmedlem i KLF og medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse. 

Hyrdebrev indskærper kravene i dansk som andetsprog

Hyrdebrevet er afstedkommet på baggrund af en evalueringsrapport fra EVA ”Direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasserne” fra 2019, hvor det præciseres, at omkring 33% af eleverne ikke modtager den undervisning i dansk som andetsprog, som de har krav på. Elever, som er ankommet til Danmark indenfor 2 år, har nemlig krav på undervisning udenfor den almindelige klasseundervisning på hold eller som enkeltmandsundervisning. 

Omkring halvdelen af landets kommuner indskriver elever direkte i klasserne, det der kaldes for direkte integration, og her er Københavns Kommune en af dem. I København har vi en model for modtagelse af nyankomne elever, som kaldes for Ny i København. Modellen bygger blandt andet på en intention om, at den nyankomne elev kan modtage basisundervisning i klassen, men det er altså i strid med gældende lovgivning. 

Ifølge rapporten fra EVA kan lovgivningen på dette område være svær at finde ud af, da begrebet ”nyankomne” ikke findes i folkeskoleloven, men her gælder bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Det afgørende element i lovgivningen er, at eleven skal modtage basisundervisning udenfor klassen.

Lærernes tilbagemeldinger og Københavns Kommunes undersøgelse viser brud på kravene

Lærerne har løbende været frustrerede over modellen Ny i København, da de har oplevet at stå alene i klasserne med en ny og stor opgave uden de nødvendige ressourcer, støtte eller viden og kompetencer om tosprogede elever. Lærerne har stået med en opgave, hvor al sprogstøtte skulle gives i klassen, og dette er ikke i overensstemmelse med reglerne på området.

I 2019 blev der gennemført en yderst beskeden og begrænset undersøgelse af Rambøll Management Consulting ”Nyankomne tosprogede elever i Københavns Kommune” til Børne- og Ungdomsforvaltningen, som viser, at kommunen ikke lever op til reglerne. Undersøgelsen bygger på fem case-forsøg på udvalgte skoler i København. I undersøgelsen fremgår det, at på nogle skoler varetages sprogstøtten direkte i undervisningen, hvilket hverken er tilstrækkeligt eller i overensstemmelse med reglerne for undervisning i dansk som andetsprog.

Københavns Kommune bør hurtigst muligt ændre praksis og sørge for at leve op til gældende lovgivning på området.

I København ser vi voldsomme besparelser på tosprogsområdet

Baggrunden for modellen Ny i København er, at de tosprogede elever ikke klarer sig godt nok i uddannelsessystemet. Det kan der være mange grunde til, men det vækker bekymring, at vi fortsat ser store besparelser og en nedprioritering på området.

I København ligger en ny budgetmodel klar til vedtagelse, hvor tosprogskriteriet udgår, så der ikke budgetmæssigt på skolerne understøttes det særlige behov, der er for sprogstøtte til tosprogede elever. Sprog-kompetencecenteret på Nørre Fælled Skole er netop besluttet nedlagt uden at være erstattet af noget tilsvarende, hvilket medfører, at vigtig viden og kompetencer i kommunen går tabt.

Københavns Kommune bryster sig med strategien for 2019-2021: ”Vores børn – fælles ansvar”, men det er meget svært at se, at det også gælder for de tosprogede elever i kommunen. Der er i høj grad behov for at fokusere på og prioritere tosprogsområdet, da alle børn i Københavns Kommune skal blive så dygtige, som de kan – også de tosprogede elever.

Lovgivningen skal overholdes

Jeg håber, at de københavnske politikere vil vende deres opmærksomhed mod de tosprogede elever i kommunen og sikre, at gældende lovgivning overholdes. Det netop udsendte hyrdebrev burde skabe klarhed over de lovgivningsmæssige rammer. Vores model for direkte integration Ny i København bør ændres, så samtlige skoler lever op til gældende lovgivning på området for dansk som andetsprog, så eleverne modtager den undervisning, som de har ret til. Det antager jeg, at vi alle, der er i berøring med dette område, i kommunen, er enige om – også politikerne.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.