Det var et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation, der i begyndelsen af februar stemte Enhedslistens forslag, om de københavnske skolers fritagelse fra de nationale test, igennem.

Forslaget, som blev stillet af Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen, pålagde Københavns overborgmester, Lars Weiss, og børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen, at ansøge Børne- og Undervisningsministeriet om de københavnske folkeskolers fritagelse fra de nationale test.

For de fleste skoleelever har skoleåret 2020-21 været præget af perioder med onlineundervisning eller nødundervisning fysisk på skolen under meget anderledes rammer end normalt.

Det var grunden til, at Gorm Anker Gunnarsen (Ø) stillede forslaget om fritagelse fra de nationale test. Ifølge ham giver det ikke mening at gennemføre test af eleverne, når fokus i stedet bør være på elevernes trivsel og undervisning.

Nu står det imidlertid klart, at Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ikke giver de københavnske skoleelever fritagelse fra de nationale test. I et brev til Københavns Kommune skriver ministeren bl.a.:

”Regeringen mener ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning …”

”… Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse.”

Ærgerligt, at det ikke er frivilligt

På Københavns Rådhus er børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) skuffet over ministerens afslag. Han havde håbet, at skolerne selv kunne få lov til at vurdere nødvendigheden af at teste eleverne.

”Det ærgrer mig, at det ikke bliver frivilligt for skolerne, om de ønsker at gennemføre de nationale tests i år. Det har været et skoleår præget af meget vanskelige vilkår med Corona og fjernundervisning. I det lys havde jeg gerne set, at de enkelte skoler selv fik lov at vurdere, hvad der giver bedst mening for dem.”

Jesper Christensen (S) understreger, at han ikke er utilfreds med de nationale test generelt. Han mener, de kan være med til at give kommunen et overblik i forhold til elevernes faglige udvikling.

”Jeg vil gerne understrege, at vi hos Socialdemokratiet grundlæggende støtter tanken om nationale tests. Det er vigtigt for både skolerne og kommunerne at have et overblik over, hvordan fagligheden udvikler sig. Men i år kunne man godt have gjort en undtagelse de særlige omstændigheder taget i betragtning.”

Forventeligt med afslag

I Københavns Lærerforening har meldingen længe været, at de nationale test helt burde skrottes, så længe der er usikkerhed om resultaterne af testene.

Formand for Pædagogisk udvalg i Københavns Lærerforening, Thomas Roy Larsen, er heller ikke overrasket over ministerens afslag, som han kalder ”Forventeligt”.

”Man har åbenbart virkelig brug for et styringsredskab, man kan sætte ind i tabeller og oversigter, så man kan måle og veje alt. Det synes jeg ikke giver nogen mening, slet ikke efter et rodet år, hvor eleverne åbenlyst ikke har fået den undervisning, de kunne have fået under normale omstændigheder”.

Thomas Roy Larsen er dog glad for, at de københavnske politikere gjorde forsøget med ansøgningen om fritagelse, fastslår han.

Børne- og Undervisningsministeren skriver i sit brev til Københavns Kommune, at testperioden fortsat er udvidet så den løber frem til 11. juni. Det giver skolerne og lærerne længere tid til at få gennemført de obligatoriske test.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.