Københavns Lærerforenings formand stopper efter fire år på posten og går på velfortjent pension 24. februar, når der afholdes opstillingsgeneralforsamling i foreningen.

Snart kan Lars Sørensen skifte de lange arbejdsdage med et utal af møder, forhandlinger og skolebesøg ud med livet som pensionist med god tid i kalenderen. Når der til februar skal afholdes opstillingsgeneralforsamling i Københavns Lærerforening, er Lars Sørensen dermed ikke at finde på listen over kandidater. Det meddelte han til foreningens bestyrelse kort før jul.

”Jeg er efterhånden ved at være en ældre herre, og med mine 65 år har jeg nærmet mig pensioneringstidspunktet. Man er jo formand på fuld tid, så der er ikke mulighed for en seniorordning her,” siger Lars Sørensen med et lille smil på læben.

”Jeg kan godt mærke, at der er mange opgaver. Det var nemmere, da jeg var 40 år,” konstaterer han opfølgende.

Mere end tyve år for KLF

Lars Sørensen blev første gang valgt ind i KLF’s bestyrelse i 1998. Forinden var han tillidsrepræsentant på Klostervængets Skole. I 2011 blev han valgt ind i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse og i 2012 blev han valgt som ny næstformand i Københavns Lærerforening.

Da KLF’s mangeårige formand, Jan Trojaborg, stoppede i 2018, var det naturligt for Lars Sørensen at fortsætte det politiske arbejde i spidsen for Københavns Lærerforening. Der skulle dog et regulært kampvalg til med tre kandidater til formandsposten, før Lars Sørensen med sikkerhed kunne sætte sig i formandsstolen på Frydendalsvej.

Når Lars Sørensen ser tilbage på de sidste fire år som formand, så er det arbejdet med at implementere den nye arbejdstidsaftale A20, der har været den vigtigste opgave, som også fortsat fylder i formandsarbejdet.

”Det er og har været en stor mundfuld at få A20 til at fungere, med de gode elementer vi i forvejen havde i København. Sådan noget tager tid, og jeg vil også sige, og jeg har en forventning til, og det har hele organisationen også, at A20 skal betyde en væsentlig forandring for lærerne og for lærerarbejdet. Den skal give en tydelighed og en prioritering af de resurser, der er tilstede, så man kan få lavet et ordentligt stykke arbejde som lærer,” siger Lars Sørensen.

Et fuldstændigt andet liv venter

Når formandskasketten overdrages til en ny kandidat om få uger, så bliver det en omvæltning for den erfarne fagforeningsmand. Men tiden kommer ikke helt uventet. Lars Sørensen forklarer, at det hele tiden har været hans plan højest at være formand i de to perioder, der snart ebber ud. Herfra bliver der mere stille i kalenderen, fortæller han.

”Det bliver et fuldstændigt andet liv. Som formand for Københavns Lærerforening har jeg været et centralt omdrejningspunkt på en lang række områder. Det vil jeg jo ikke være længere, når det kommer til lærerarbejdet i København og samarbejdet med de andre faglige organisationer, med borgmesteren, Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningen.”

”Der er en række store opgaver, hvor jeg kan se, at jeg har været  et centralt omdrejningspunkt , og jeg skal så finde noget andet at bruge mit liv til, når jeg stopper som formand. Jeg bliver jo ikke på den måde kontakteti forhold til fagpolitiske spørgsmål, når jeg går på pension. Det kommer jeg da til at savne, omvendt er det jo også præcis de ting, der har fyldt mine dage op,” fortæller Lars Sørensen, der nu ser frem til snart at kunne læse flere bøger og se familie og gamle venner væsentligt mere end de seneste år har givet mulighed for.

Københavns Lærerforening afholder opstillingsgeneralforsamling 24. februar i Kosmopol i Fiolstræde kl. 16.30. Der skal både vælges formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og kongresdelegerede. Du kan læse mere om begivenheden her.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.