Forhandlinger af kommunernes økonomi for 2016 fik de 40 faglige organisationer i KFF til at indbyde til fælles TR-møde og demonstration foran KL-huset i dag. Klfnet.dk dækkede begivenhederne med live-streaming og opdateringer. Se eller gense talerne og læs højdepunkterne.

Tryk på det runde ikon med de tre prikker i afspillingsfeltet for at finde de forrige taler. Bemærk, at TR-mødet ligger som én lang video, mens talerne fra demonstrationen ligger enkeltvis.

Læs mere om demonstrationen her.

AE: Sludder at nulvækst ikke gør forskel

Tilføjet klokken 14.58

Efter kort velkomst af formanden for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF) Jan Trojaborg blev ordet givet videre til Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som holdt oplæg om betydningen af offentlig velfærd og konsekvenserne af nulvækst.

"Det er noget sludder, at nulvækst ikke gør en forskel. I sundhedsvæsenet er der hele tiden behov for ny medicin, i folkeskolen er der behov for ny teknologi. Så hvis man skal have nulvækst, bliver der altså færre varme hænder," fortalte Lars Andersen i sit oplæg, hvor han viste tabeller over, hvad nulvækst vil koste i antal offentligt ansatte, og hvordan det ville fordele sig mellem faggrupperne.

"Når man sammenligner SR-regeringens kurs med en vækst på 0,6 % med oppositionens ønske om nulvækst vil der i 2020 være en forskel på 25.000 offentligt ansatte. Når man ser på det i Københavns Kommune vil der være 3.550 færre offentligt ansatte og 1230 færre i den kommunale service," sagde han og forklarede, hvorfor den offentlige sektor er vigtig i Danmark:

"Den offentlige sektor er både en investeringsforening og vores fælles forsikringsselskab, som giver udbytte. Det sikrer, at vi alle kan få den hjælp, vi har brug for. Det er vores sikkerhedsnet. Med den offentlige sektor sikrer vi for eksempel, at dem med svag forældrebaggrund klarer sig meget bedre - får bedre karakterer og bedre uddannelser."

"I Danmark er vi villige til at betale for den velfærd, vi får. Det er vores supermodel. Og det ville da være ærgerligt at skylle den væk med nulvækst og kontanthjælpsloft," afsluttede han.

Fælles-TR: Effektiviseringer rammer borgerne

Tilføjet klokken 15.06

Susan McAlden, fællestillidsrepræsentant for FOA og repræsentant for hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune: 

"Vi vil gerne give borgerne den bedste service. Det kræver den fornødne tid og fornødne varme hænder. Desværre har vi også været udsat for besparelser... Nå nej - det hedder det jo ikke. Det hedder effektiviseringer. Og det rammer både borgere og medarbejdere."

"Der er en forventning om, at vi kan flyve fra det ene sted til det næste. Vores vejtid er i hvert fald blevet effektiviseret væk. Og selvom vi har fået elcykler, er det ikke nok, og det er borgerne, der bliver taberne i dette spil. Medarbejderne føler ikke, de giver den service, borgerne bør få. Så de bruger deres frokostpause på at give borgerne den ekstra hånd, de har brug for."

"Lige nu står vi overfor et folketingsvalg. Så det er vigtigt at huske, at det rigtige valg, det handler om velfærd," sluttede hun.

HK-tillidsrepræsentant: Faglighed erstattet af administrative opgaver

Tilføjet klokken 15.11

Bettina Clemmensen, TR for HK i Teknik- og Miljøforvaltningen, var sidste taler ved TR-mødet, før det i samlet flok gik mod KL-huset:

"For os har nulvæksten betydet en omstrukturering og store frustrationer. Før havde vi et mere spændende job, større faglig viden og større indsigt i, hvordan der blev arbejdet ude i marken. Nu er vi ikke en del af anlægsprojekterne længere. Nu er der kun plads til administrative opgaver, og de spændende, kompetencegivende opgaver er væk," sagde tillidsrepræsentanten og tilføjede:

"Det psykiske arbejdsmiljø er blevet kraftigt forringet på grund af det store arbejdspres. Og nulvæksten har betydet, at jeg ikke længere får brugt de kompetencer, jeg har - i stedet laver jeg kun administrative opgaver."

FOA-næstformand: Nok er nok!

Tilføjet klokken 15.46

Næstformand i FOA Mona Striib var første taler til demonstrationen foran KL-huset:

”De kommunale budgetforhandlinger er skubbet lidt, men vi er lige i starten af en - måske - hektisk valgkamp. Der er et par uger endnu. Et par uger, hvor vi skal lytte til politikernes bud. Både underbud og overbud. Og jeg må sige, at allerede her fra starten af valgkampen nogen gange krummer tæerne så meget i skoene, at de er svære at rette ud igen”.

”Siden 2009 har kommunernes budgetter budt på besparelser og forringelser. Men nok er nok. Nu må Folketinget holde op med at holde den kommunale økonomi i en stram skruetvinge. Nu burde det være omvendt, så der er sanktioner og straf, når kommunerne ikke bruger de penge, de har lovet borgerne og vælgerne”.

”Nok er nok. Skruen kan ikke strammes mere. Der er brug for at investere i velfærd og offentlige arbejdspladser. Brug for, at KL er deres ansvar bevidst som arbejdsgiver og er med til at presse på for en bedre økonomi og omvendt budgetlov, der ikke straffer kommunerne. Vi siger ja til mere velfærd, ja til godt arbejdsmiljø og ja til flere hænder.”

Anders Bondo: Hvor er lokalpolitikerne i debatten?

Tilføjet klokken 15.54

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen:

"Jeg er midtjyde. Og vi midtjyder er opdraget sådan, at vi gerne vil have lidt på kistebunden. Samtidig husker jeg et slogan fra barndommen: ”Man kan spare sig fattig”. Det er det, der er ved at ske nu. Den offentlige sektor er ikke en klods om benet på et velfungerende velfærdssamfund, sådan som den bliver opfattet i dag – den er forudsætningen for det."

”Vi står foran KL i dag, fordi vi må forvente, at de, der stillede op til kommunalbestyrelserne, havde et mål med det. Men hvor er de henne i debatten om velfungerende ældrepleje, daginstitutioner og skoler? Vi mangler lokalpolitikere med engagement, som tør rejse deres stemme udover deres kommunegrænse. Som fortæller regeringen, at det er nødvendigt at investere i den offentlige sektor.”

”Engang sagde jeg: ”Tænk hvis vi bare havde nulvækst”. Der havde vi haft minusvækst i folkeskolen i flere år. I dag er der 6000 færre lærere – det er et fald på 11 %. Elevtallet er faldet med 3 % i samme periode. Og det er naivt at tro, at det ikke betyder noget for eleverne i folkeskolen.”

”Vi skal ikke have nulvækst – heller ikke en vækst på 0,6 %. De ældre skal også opleve at få del i velstandsstigningen i samfundet. Og daginstitutioner og skoler skal kunne levere den ydelse, borgerene skal have. Ellers vælger flere private tilbud. Så vil vi have skabt et nyt samfund – men det er ikke et samfund, jeg ønsker. Så invester nu i den offentlige sektor - det er en investering i hele det danske samfund.”

Borgmester: Det er kernevelfærden, der ryger

Tilføjet klokken 16.19

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, Københavns Kommune:

”Jeg er her i dag som ’hende fra kommunen’. Det er et stort ansvar at tage, og det kan være noget af en belastning. For det er rigtigt nok, at når vi har skattestop, serviceforringelser og serviceloft, så betyder det, at selvom vi har penge på den kommunale kistebund, må vi ikke bruge dem.”

”Når den slags besparelser foregår så mange år i træk er det ikke overflødigt fedt, man skærer fra – det er velfærd. Og man skærer ikke bare ind til benet, men i benet. Det er kernevelfærden, der ryger. På hospitaler, folkeskolen, plejehjem, jobcentre og botilbud. Og det er ikke kun offentligt, men også privat.”

”Det er et problem, hvis solidariteten står for skud, og vi sparker nedad. Det er det, der sker under valgkampen. Men det er håbløst, at vi sparker på kontanthjælpsmodtagere i valgkampen. Det er ikke okay og ikke det, vores samfund bygger på.”

”Hvis vi får Lars Løkke som statsminister, får vi et Ryanairsamfund, hvor løn og arbejdsvilkår kommer under pres, bunden står for skud, og der bliver indført brugerbetaling i større grad.”

KFF-næstformand: På tide at vise virkeligheden

Tilføjet klokken 16.24

Næstformand i KFF, Britt Petersen:

”Jeg tør slet ikke tænke på, hvis det hedder nulvækst, når kommunebudgettet skal aftales. Vi ved, at det allerede i dag er svært at få det til at hænge sammen i kommunerne. Vi ved, der er sparet på rengøring og administrative ansatte i en grad, så arbejdsmiljøet ikke har det godt. Vi prøver at maskere for borgerne, at det ikke går så godt. Men det er på tide at tage maskerne af, vise virkeligheden og lade vores stemmer komme til i denne her valgkamp.”

Hun afsluttede med en opfordring til, at demonstranterne skulle gå hjem og tale om politik og fortælle om deres hverdag, så flere kunne forstå, hvordan det står til i kommunerne.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.