En misligholdt kontrakt mellem regionerne og SOS International betyder, at de ansatte på specialskolerne har måttet spejde forgæves efter ugentlige kviktests. Men nu har Børne- og Ungdomsudvalget i stedet vedtaget en nødløsning, der skal sikre, at de ansatte alligevel kan testes to gange ugentligt i arbejdstiden.

Som lærer på en specialskole med mange sårbare børn og unge kan man nemt være bekymret for, om man er smittet med Corona, og ikke mindst om man bringer smitten videre til de mest sårbare. Derfor har lærerne på specialskolerne længe ønsket at få kviktests på samme måde, som ansatte i sundheds- og plejesektoren har fået det. Det har lærer og tillidsrepræsentant-suppleant Torben Fleckner blandet andet skrevet et debatindlæg om på KLFnet.dk.

På et pressemøde i januar lovede sundhedsminister Magnus Heunicke, at de ansatte på specialskolerne og i dagtilbud vil få tilbudt kviktests to gange om ugen.

Men SOS International, der har fået testopgaven hos Regionerne, har ikke levet op til den aftalte testkapacitet, og derfor blev aftalen opsagt 7. februar. Da leverandøren har en opsigelse på 30 dage, betyder det, at det fortsat er SOS International, der har opgaven med kviktest på specialskolerne, men det sker ikke i det forventede omfang.

Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget i København på et udvalgsmøde onsdag besluttet, at medarbejderne på specialskolerne og i specialklasserne kan benytte de offentligt tilgængelige testfaciliteter i arbejdstiden efter lokale aftaler på arbejdspladsen, indtil Regionerne har fundet en løsning på testbehovet.

Lærere på almenskoler vil modtage tilbud om tests gennem kommunens aftale med Falck.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.