Et politisk vedtaget samarbejde mellem skolerne i København og Københavns Professionhøjskole mangler finansiering, da pengene som håbet blev en del af overførelsessagen 2020 -21. Derfor skal der findes penge andre steder.

I et forslag til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget skriver forvaltningen, at pengene kan findes i Børne- og Ungdomsforvaltningens budget udmeldt til skolerne, eller man kan afslutte samarbejdet med Københavns Professionshøjskole.

Et stop for samarbejdet vil ifølge forvaltningen opleves som et ”signal om, at man alligevel ikke vil prioritere praksissamarbejde med henblik på at styrke læreruddannelsen og kommunens rekrutteringsmuligheder.”

I Københavns Lærerforening har formand Lars Sørensen og næstformand Inge Thomsen mandag sendt et åbent brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor de gør opmærksom på, at KLF’s støtte til det udvidede praksissamarbejde forudsætter, ”at økonomien finansieres med særskilt bevilling til de deltagende skoler.

Hvis forslaget fra forvaltningen vedtages, vil det i 2022 koste hver enkelt skole 12.600 kr. stigende til 39.700 i 2025, skriver forvaltningen.

Åbent brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget

Skal penge, der er afsat til de københavnske folkeskoleelever, bruges til at forbedre læreruddannelsen?

I skal på børne- og ungdomsudvalgsmødet onsdag 28. april tage stilling til finansieringen af forsøg med udvidet praksissamarbejde de to første år af læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Københavns Lærerforenings opbakning til forsøget forudsætter - som beskrevet i forvaltningens sagsfremstilling - at økonomien finansieres med særskilt bevilling til de deltagene skoler.

Københavns Lærerforening kan ikke støtte forvaltningens indstilling til finansiering. Indstillingen vil betyde, at pengene skal findes ved at skære i den nuværende budgetmodel, og dermed i de midler der udmeldes til skolerne.

Vi kan heller ikke støtte, at de alt for få penge, afsat til de københavnske folkeskoler, bruges til at finansiere et udvidet praksissamarbejde med Københavns Professionshøjskole. Det er en glimrende ide, at de lærerstuderende får mere praksis ind i uddannelsen – men det skal ikke betales af de københavnske skoleelever.

Det er vigtigt, at nye indsatser finansieres af nye penge, eller ved at igangværende indsatser bortfalder. Skolernes økonomi er allerede i dag presset af en manglende balance mellem opgaver, der forventes løst, og den økonomi der tildeles.

Vi vil endnu engang henvise til den økonomi, der tildeles til skoledrift i København og i landets øvrige store byer. Især det faktum at en gennemsnits københavnerskole har en normering på undervisningspersonale, der er omkring seks fuldtids lærerstillinger under 6-by gennemsnittet.

Kilde: 6-by nøgletal 2019 (seneste rapport) tabel 24.

Lars Sørensen, formand /Inge Thomsen, næstformand 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.