Sæt farten ned og giv os bedre arbejdsvilkår.


Det virker som om, OK 24-forhandlingerne kommer til at køre, som var vi på en motorvej. Hvor målet for arbejdsgiver er at blive ved med at sætte hastighedsgrænsen op, for derigennem at kunne øge arbejdsudbuddet. Derfra hvor vi står, er vi nødt til at fortælle, at den vej er ikke længere farbar. Antallet af sårede og trafikdræbte er alt for højt. De menneskelige tab ses i form af:
 

 • Højt sygefravær
 • Dårlige trivselsundersøgelser
 • Mange lærere der stopper i faget
 • Mistrivsel
 • En underfinansieret inklusionsopgave
   

Vores formænd i landets seks største lærerkredse gik for nylig ud med et fælles opråb. De er bekymrede for fremtidens folkeskole. Der varsels nemlig nye besparelser i kommunerne, og folkeskolerne overalt i landet kan se frem til nedskæringer. 

Vi deler deres bekymring, som uden tvivl vil ramme børnene og deres sociale og faglige trivsel. Som lærere der står i praksis, er vi også dybt bekymret for arbejdsmiljøet blandt vores kollegaer. Netop denne bekymring skal afspejles, når vi taler om de kommende overenskomstforhandlinger. Det håber vi, at I som vores forhandlingsledere forstår.

Vi er pressede og det forplanter sig overalt i organisationen også blandt børnene. Lige nu ses det tydeligt i den trivselsundersøgelse, som netop er landet hos lederne i de københavnske folkeskoler. Lærernes arbejdsmiljø i København er gået tilbage på langt de fleste parametre. Helt præcis er vi gået tilbage på 9 ud af 10 punkter i forhold til selvsamme undersøgelse i 2021. Det er en udvikling, man er nødt til at tage dybt alvorligt.

Mange lærere er moralsk stressede, da vi varetager et job, som efterhånden er så udsultet, at vi ikke føler, at vi kan varetage vores job i overensstemmelse med vores moralske kompas. Som tillidsvalgte på to københavnske folkeskoler oplever vi, hvordan kollegaer er pressede fordi de ser børn med diagnoser, som må vente på den fornødne hjælp og støtte. En støtte og hjælp de ikke har tid til at vente på. Vi ser kollegaer, der alt for ofte må gå på kompromis med deres faglighed i form af dårligt forberedt undervisning. Vi oplever kollegaer, som i afmagt er tvunget til at vende det blinde øje til, når børn løber væk fra undervisningen og driver formålsløst rundt på gangene uden opsyn eller undervisning. 

De kommende forhandlinger er derfor nødt til at handle om, hvordan vi kan stoppe op og vende en dårlig udvikling. ”Sammen om skolen” har ikke givet de resultater på skoleniveau, som vi havde håbet på, og vores tålmodighed er brugt op. Vi vil gerne se handlinger afspejlet i dette års overenskomst.

Vores råd til OK 24 er at få sat tempoet ned. Selv om arbejdsgiver i forhandlingerne har ønske om at blive på motorvejen, må I have modet til at dreje væk fra motorvejen, og tage den stille landevej. Hav modet til at stille krav om bedre arbejdsmiljø, hvor ro, tid og trivsel er kodeordene. Hvor kerneopgaven er i centrum. OK 24 skal ud over løn også handle om:
 

 • Færre lektioner, her vil et maksimalt antal på 24 lektioner være et godt sted at starte
 • Mere fleksibilitet i arbejdet, så der skabes balance mellem job og familieliv
 • Muligheden for at kunne gøre karriere/ udvikle sig i sit job. Herunder reel kompetenceudvikling i vores fag
 • Sæt folkeskolen fri for rigide krav og rammer


I vores optik er det ikke svært. Det handler helt enkelt om, hvorledes vi skaber en skole, og et arbejdsmiljø, som børn trives i, og hvor de voksne ikke bliver syge. En skole, som kommende generationer har lyst til at blive ansat i. Netop på den måde kan vi på sigt øge arbejdsudbuddet.

Vi er parat til at bakke jer op.

Venlig hilsen
Christina Rinaldo, TR på Randersgade Skole
Rikke Johansen, TRS på Grøndalsvængets Skole.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.