I dag blev der taget hul på de politiske forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne på det kommunale område. Repræsentanter fra KLF var mødt op ved KL-huset sammen med de øvrige organisationer på det kommunale område for at bakke op om forhandlerne, herunder DLF-formand Gordon Ørskov Madsen, der er med som formand for Lærernes Centralorganisation, LC.

Forhandlingerne foregår både som ”generelle” forhandlinger for alle kommunalt ansatte og som ”specielle” forhandlinger for de enkelte fagområder – og dermed også for lærerområdet. Parterne udvekslede formelt deres krav før jul, og i dag var så det første politiske møde mellem arbejdsgiverne i KL og repræsentanterne for de faglige organisationer.

Meget kan ske i et forhandlingsforløb om fornyelse af overenskomster, men det er på nuværende tidspunkt planen, at forhandlingerne skal være afsluttet ved udgangen af februar.

Formand for Københavns Lærerforening, Katrine Fylking, siger om overenskomstforhandlingerne:

”Vi har i den forløbne overenskomstperiode oplevet en helt usædvanlig inflation med høje prisstigninger, som slet ikke er blevet opvejet af vores lønstigninger. Det må og skal afspejle sig i et overenskomstresultat med tilsvarende højere lønstigninger i den kommende periode, så vi undgår, at vores realløn ender med at blive udhulet.”

”Der er mange krav og forventninger fra de forskellige faggrupper, som ikke altid peger i den samme retning. Det bliver en udfordring at holde sammen på fællesskabet mellem organisationerne undervejs i forhandlingerne. Jeg tror, det er afgørende, at vi formår at holde fast i vores fællesskab på tværs af faggrænserne, hvis vi skal sikre et godt resultat for alle.”

”Det er også vigtigt, at der er penge tilbage på bordet, når der skal forhandles for lærerområdet særskilt. Lige nu mangler hver femte, som underviser i folkeskolen, en læreruddannelse. Vi skal tage hul på nogle udfordringer specielt på lærerområdet, som kan understøtte en bedre rekruttering til lærerfaget fremover og fastholde de uddannede lærere i faget.”

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.