I Københavns Kommune har et stort flertal i Borgerrepræsentationen netop indgået en budgetaftale for 2024.

På folkeskoleområdet betyder aftalen bl.a. flere ressourcer til specialområdet – men også, at de ekstraordinære besparelser, der er gennemført i 2023, gøres permanente.

Formanden for Københavns Lærerforening, Katrine Fylking, advarer om, at besparelser på det almene folkeskoleområde risikerer at sende endnu flere elever til specialområdet de kommende år.

Katrine Fylking, formand for Københavns Lærerforening, siger:

”Det er glædeligt, at der afsættes ekstra midler til specialområdet, for her kan vi se, at udgifterne er stigende år for år. Derfor burde det have været en permanent styrkelse af området, og man burde også adressere, at udgifterne meget vel risikerer at blive endnu højere de kommende år.”

”Desværre kan jeg konstatere, at den ekstraordinære besparelse, som børne- og ungdomsudvalget besluttede i år, gøres permanent. Man lægger altså groft sagt stadig op til, at midler til specialområdet bliver hentet ved grønthøsterbesparelser - gennem lokale prioriteringer. Der er dermed ikke taget politisk ansvar for at pege på, hvilke forringelser der skal foretages lokalt på alle arbejdspladser”

”Politikerne må se i øjnene, at der kun er ét sted, man kan bremse den markante stigning i tilgangen til det specialiserede område, og det er i almenundervisningen. Hvis udgifterne til den almene undervisning udhules år for år, bliver vores muligheder for at inkludere elever med særlige behov i de almene klasser simpelthen forringet. Det har store menneskelige omkostninger for de udsatte elever og for deres familier. Og det betyder store økonomiske omkostninger for kommunen på længere sigt i form af stigende udgifter til specialundervisning og generelt til børn og unge, som mistrives.”

”Jeg bemærker, at budgetaftalen lægger op til en samlet analyse af hele specialområdet. Det er et godt og fremadrettet initiativ. Hvis vi i sådan en analyse skal kunne finde gode løsninger, så er det nødvendigt, at alle parter i skolen bidrager. Vi er klar til at bidrage med vores viden fra den københavnske folkeskole. Jeg vil samtidig opfordre til, at en sådan analyse også kommer til at omfatte spørgsmålet om, hvordan der kan investeres i den almene undervisning, som en tidlig indsats til gavn for byens børn.”

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.