En årelang indsats for de svageste elever med multiple funktionsnedsættelser blev i dag belønnet med KLF’s Gyldne Pegepind, som blev uddelt ved foreningens generalforsamling i Tivoli Congress Center i København.

For 26. gang blev Københavns Lærerforenings pris Den Gyldne Pegepind uddelt ved foreningens generalforsamling. Prisen gik denne gang til Birgitte Rasmussen fra Strandparkskolen for sit store og værdifulde arbejde for byens svageste og mest sårbare elever.

Det er i særdeleshed Birgitte Rasmussens indsats med ASK- kommunikationsprojektet, der har været med til at give børn med multiple funktionsnedsættelse et ’sprog’, som nu belønnes med den fornemme foreningspris.

I sin tale ved prisoverrækkelsen lagde KLF’s formand Lars Sørensen vægt på Birgitte Rasmussens betydning for børnenes muligheder for at udtrykke behov og specifikke ønsker.  

Birgitte Rasmussen har i mange år haft sit virke på Ungdomsskolen i Utterslev, men skiftede sidste år til specialskolen Strandparkskolen, der ligger i Sydhavn. Hendes ønske var at få mulighed for at arbejde med eleverne tidligere og over et længere forløb. På kort tid har Birgitte Rasmussen opnået sine kollegers store anerkendelse, som nu har ledt frem til prismodtagelsen. I indstillingen lyder det blandt andet:

”Birgitte er meget passioneret for, at alle børn skal have et sprog. Hendes passion er meget smittende. Hun brænder for de svageste børn, som har meget få muligheder for indflydelse på eget liv. Hun er en anerkende og inddragende kollega, som inspirerer uden at dømme eller virke bedrevidende. Hun er optaget af, at ændringer skal ske nedefra, altså ved at lærere, pædagoger, sosu’er mm. bliver inspireret og får lyst til at implementere nye tiltag.”

Vi kæmper sammen for børnene”

I sin tale gjorde Birgitte Rasmussen det tydeligt, at hun så sig som en repræsentant for et projekt, som rigtig mange mennesker arbejder sammen om.

”Vi kæmper sammen for at børn, unge og voksne uden talesprog får mulighed for at kunne sige, hvad de vil, til hvem de vil, hvornår de vil.”

Som eksempel på den store forskel, der er på børn med almindelige sprogkundskaber og børn med komplekse kommunikationsvanskeligheder, oplæste Birgitte Rasmussen et regnestykke udarbejdet af en amerikansk talepædagog:

”Et barn med mulighed for at udvikle et verbalt talesprog vil, inden det begynder at tale være udsat for rollemodeller (voksne omkring sig red.) i sammenlagt 4280 timer, inden barnet fylder 18 måneder. Et barn med komplekse kommunikationsvanskeligheder vil møde et formidlingssystem 2 gange 30 minutter om ugen. På den måde tager det 84 år at nå samme muligheder for kommunikation som et barn med almindelige forudsætninger for at tilegne sig et sprog.”

Som afslutning sendte Birgitte Rasmussen samtidigt en stor del af æren videre til kolleger og ledere – repræsentanter fra A og B-siden – som hun forklarede det, der alle var en væsentlig del af, at projektet kører succesfuldt med stort ejerskab fra alle ansatte i kommunen. 

Med prisen følger en hånddrejet pegepind i miniaturestørrelse og 10.000 kr.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.