Der skal igen findes besparelser på skolerne i København. Denne gang handler det blandt flere forslag om at erstatte uddannede lærere med HK’ere på skolens Pædagogisk Læringscenter, skriver Katrine Fylking.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Katrine Fylking, medlem af KLF's bestyrelse og hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune skal på deres møde på onsdag den 28. april 2021 2. behandle budgettet for 2022 og dertilhørende besparelsesforslag udarbejdet af forvaltningen. Der skal findes effektiviseringer for i alt 62,4 mio. kr., og herunder kan findes 1,4 mio. kr. i nærværende forslag for 2022 og 2,7 mio. kr. varigt.

For forvaltningsfolk er lønninger et oplagt sted at se hen, for det kan give mærkbare ændringer i regnearket, når der skal tælles sammen, og det er eneste grund til udarbejdelsen af dette forslag – nemlig billigere arbejdskraft.

Indholdet af forslaget er at erstatte lærerårsværk med HK-årsværk, så det i højere grad er HK’ere, der varetager de administrative opgaver på skolernes PLC og RC. PLC skal fremadrettet organiseres sammen med RC, - en ny organisering, som implementeres i første halvår af 2021 på skolerne, og hermed er der muligheder for at se nærmere på organiseringen på skolerne. Det er vigtigt at notere sig, at formålet ikke er at forbedre kvaliteten af PLC, men at finde billigere arbejdskraft.

Det vil have negative konsekvenser for Pædagogisk Læringscenters kvalitet på den enkelte skole – og derfor skal dette forslag forkastes ved først mulige lejlighed af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune! Vi skal værne om værdien og kvaliteten i vores PLC på skolerne.

Københavns Lærerforening er ikke hørt i udarbejdelsen af forslaget

Af den konkrete sagsfremstilling af effektiviseringsforslaget fremgår det, at i alt syv skoleledere har givet deres mening til kende, og det fremgår, at de har forskellige opfattelser af, hvordan og i hvilket omfang HK’ere kan varetage de beskrevne opgaver. Københavns Lærerforening har ikke været hørt i forbindelse med forslagets udarbejdelse.

KLF’s budgetgruppe arbejder konkret med budgettet i kommunen. En del af gruppens arbejde er at holde møder med alle de politiske partier i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor vi selvfølgelig har taget nærværende forslag op og beskrevet og diskuteret konsekvenserne.

Valgfrihed til den enkelte skole, men så skal skolerne selv finde anden besparelse

Hvis forslaget vedtages, så vil det være valgfrit for skolerne, om de vil ansætte en HK’er eller en lærer på PLC til de beskrevne opgaver. Hvis de fortsat vil have en lærer ansat, skal skolen selv finde pengene ved at omorganisere opgaverne i RC/PLC – eller et andet sted i skolens budget.

I forvaltningens forslag er det beskrevet, at den HK-ansatte blandt andet skal holde åbent i skolebiblioteket, indkøbe materialer, deltage i projektarbejde med lokale biblioteker og lign., koordinere og mødeplanlægge - alle opgaver, som i mine øjne har med undervisning og pædagogiske forhold at gøre. Forestil dig et PLC, hvor eleverne ikke kan få vejledning i åbningstiden. Forestil dig et PLC, hvor materialer og bøger er indkøbt uden didaktiske og pædagogiske overvejelser og vurderinger. Forestil dig et PLC, hvor de lokale samarbejder med for eksempel de lokale biblioteker ikke er planlagt af lærerne.

Nej tak.

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.