I Skoletjenesten mærker de appetitten hos elever og lærere på at komme uden for skolens mure efter den lange periode med corona, restriktioner og hjemmeundervisning. Den sult er der oven i købet rigtig mange gode svar på i Skoletjenestens katalog for skoleåret 22/23, der netop er udgivet. 

Kataloget giver en overordnet indgang til de undervisningstilbud, der er detaljeret beskrevet på hjemmesiden. Naturfag er et selvfølgeligt emne for udeaktiviteter, og de naturfaglige miljøer har masser af tilbud. Der nævnes en lang række udflugtsmål i København og omegn, for eksempel de velkendte fra Zoologisk Have og museerne til mindre fremtrædende, men også fagligt relevante formidlingscentre inden for blandt andet affald, forsyning, natur og ernæring.

Apropos ernæring. Som svar på spørgsmålet om tang kan give mad, liv og energi, inviteres udskolingselever på havhøst på ’Tangmarken’ i Københavns Havn. Her høster og undersøger eleverne tang og dens potentialer i et klimaperspektiv. Eleverne behøver ikke at gå sultne fra den bølgende mark, for besøget kan rundes af med madlavning og fællesspisning med tangpesto og tangchips ­– mundvandet løber bare ved tanken

Aktuelle emner som sociale medier og krig

I emnekredsen scenekunst, musik, film og bevægelse henvises til en lang række teatre, nogle musikscener, filmhuse, museer og idrætscentre. Hos fx FILM-X kan eleverne undersøge, hvad der er aktivisters motivation og metoder. De ser eksempler på, hvordan videoer på sociale medier har flyttet aktivisme til en ny arena, og de får lejlighed til selv at skabe kampagnefilm, der sætter fokus på en sag, de ønsker at kæmpe for. I nutidens mange dilemmaer i relation til sociale medier må et kursus her være både aktuelt og relevant.

I de kulturhistoriske undervisningstilbud lægges der vægt på at styrke elevernes forestillingsevne og give dem forudsætninger for at forstå og reflektere over deres egen plads i verden. Her er der talrige muligheder for at finde spændende forløb på museerne og ikke mindst lokalmuseerne.

Meget aktuelt desværre har Krigsmuseet et forløb, hvor elever får mulighed for at diskutere grunde til krig og deres egen rolle i konflikter. De får også lejlighed til at udfolde sig i krigsjournalistens rolle og rapportere fra en af museets udstillede krige, hvor kildekritik indgår som et element. Og for at dreje 180 grader, sandelig om ikke man ved søgning på hjemmesiden finder et fire-timers kursus for 7.-10. klasse om konfliktløsning, uligheder og katastrofer tilrettelagt af FN-forbundet.

Samfundslivets mere fredelige kampe kan man dykke ned i på Arbejdermuseet, hvor historier om hverdags- og arbejdsliv, fællesskaber, kampe og demokrati foldes ud for eleverne og sættes i forhold til deres eget liv. Endelig kan udtryk som ’12-talspiger’ og ’tabermænd’ undersøges i et danskfagligt forløb om køn, sprog og magt på KØN – Gender Museum Denmark. I ’Er du køn?’, som er titlen, tager man udgangspunkt i genstande, historiske reklamer og fortællinger fra udstillingen ’Køn redelighed’. Arbejdet med de meget aktuelle emner kan og bør nok fortsætte hjemme på skolen, hvad arrangørerne da også lægger op til. Der er brug for at udfolde samtalen med børn og unge om deres rapporterede tvivl og mistrivsel.

Kunst, kultur og tværfaglighed

Generelt har undervisningstilbuddene et tværfagligt tilsnit for at skabe sammenhæng og bredde i forståelsen. Temaer omkring kunst, design og arkitektur, der lægger op til sprogligt, kropsligt og visuelt medspil, ”udnytter forskellige videnfelter på utraditionelle måder”, som det hedder i beskrivelsen. Emnerne kan være vidt forskellige og befinder sig ikke altid inden for et enkelt fag. Der er naturligvis talrige relevante udflugtsmål til museer, men også kunsthaller og udstillingssteder.

I de kulturhistoriske miljøer er historien fysisk til stede, og de appellerer til elevernes følelser og indlevelse. Der er læringsspil og historiske scenarier, der kan konkretisere oplevelserne. Det attraktive læringsspil, ’Politiker for en dag’, er åbnet i en ny og revideret udgave med lige dele rollespil, digitale virkemidler og dilemmaspil i autentiske rammer. Under kælderen på Christiansborg skal eleverne i 8. og 9. klasse lytte, argumentere og træffe beslutninger om nye love. Desuden indbefatter forløbet en omvisning i Folketinget – et meget givende og motiverende indslag.

Sprog og videre til hjemmesiden

Katalogets overordnede karakter har ind imellem forført til nogle sproglige unoder, der fx popper op i omtalen af netop ’nyt sprog i billedkunst’. Udtryk som ’genstandsfelter’, ’et performativt greb på billedsamtalen’ og en forhåbning om at ’give eleverne et større deltagelses- og mulighedsrum i undervisningen’, formidler vist ikke en umiddelbar forståelse af teksten for den travle læser, men klinger mere af fint-skal-det-være-sprog. Den pædagogiske lingo lider i forvejen af for mange noget anstrengte sproglige frembringelser.

Det ellers meget indbydende katalog inviterer til videre undersøgelser. Der er virkelig mange spændende undervisningstilbud til den åbne skole, der omfatter levende kultur- og samfundsoplevelser i de institutioner, organisationer, foreninger og fællesskaber, der arbejder sammen med Skoletjenesten. Kataloget er en beskeden introduktion, og vil man se nærmere på konkrete tilbud, må man videre til hjemmesiden, skoletjenesten.dk der i øvrigt har særdeles gode søgefaciliteter.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke.
Tilmeld dig her.