Jeg kan se, at aftalen i københavnersammenhæng vil fungere godt sammen med værdierne i vores lokalaftale om arbejdstid.

Debatindlægget er udtryk for skribenternes holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Lars Sørensen, formand for Kønbenhavns Lærerforening

Jeg er glad for, at det efter et meget langt forhandlingsforløb er lykkedes at aftale en hel og dækkende arbejdstidsaftale.

De kommende dage skal jeg og den øvrige bestyrelse på skolebesøg på halvdelen af Københavns folkeskoler, for her at orientere vores medlemmer om aftalen og diskutere fordele og problemer. 

Det er værdifuldt, at opgaveoversigten nu skal indeholde tiden til individuel forberedelse, og at tiden ikke er en del af elevpausetiden og kan skemalægges, såfremt man oplever, at den forsvinder. 

Det er værdifuldt, at elevpausetiden nu indgår med det faktiske tidsforbrug i opgaveoversigten, så det på den måde bliver tydeligt, hvor lidt tid der er tilbage.

Det er værdifuldt, at opgaver på 60 timer eller mere skal fremgå med tidsangivelse, og at opgaverne skal fremgå ’med en sådan detaljeringsgrad, at ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver’.

Så er der hele samarbejdsforpligtelsen, som ikke på samme måde er et håndtag med arbejdstidssikringer, men som der bestemt også er perspektiver i. 

I forbindelse med samarbejdsforpligtelsen, er jeg sikker på, at det vil få stor betydning for lederens prioriteringer af skolens ressourcer, at prioriteringen skal ske på den baggrund, at denne er drøftet med tillidsrepræsentant og lærergruppe.

Jeg er også sikker på at det vil få betydning, at kommune og kreds sammen holder møder for skoleledelser og tillidsrepræsentanter. For på den måde at indhente viden om rammerne for arbejdet, og for at det så kan indgå i kreds og kommunes drøftelse af de overordnede prioriteringer og ressourceudmeldingen for folkeskolen i kommunen.

Endelig er jeg helt sikker på, at det at kommunale indsatser og projekter skal ledsages af beskrivelse af den ’forventede andel af arbejdstiden, der medgår heri’, vil begrænse mængden af nye initiativer fra kommune og politikere. 

Når jeg anbefaler et ja til aftalen vil jeg afslutningsvis også sige, at jeg kan se, at aftalen i københavnersammenhæng vil fungere godt sammen med værdierne i vores lokalaftale om arbejdstid.

 

 

 

Få nyheder fra KLFnet.dk i din indbakke. Tilmeld dig her.